|

Bartosz Ustasiak najlepszym sołtysem

Turniej strzelecki odbył się 25 listopada na strzelnicy KBS Śrem. W zmaganiach wzięli udział sołtysi z gminy Śrem, a pogodził ich wszystkich właśnie Bartos Ustasiak, który tego dnia strzelał najcelniej.

Na dalszych miejscach podium uplasowali się Maciej Orwat z Kalej i Lucjan Rochowiak z Szymanowa.Turniej miał charakter wydarzenia związanego z integracją przy współudziale gminy Śrem.

Po zawodach odbyło się krótkie spotkanie sołtysów z Bartoszem Żeleźnym, zastępcą burmistrza Śremu. W jego trakcie omawiano bieżące sprawy i z pozytywem spoglądano w nadchodący 2023 rok.