||

Tak rozkłada się dofinansowanie do sportu w gminie Śrem

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

W terminie do 30 września 2022 r. wpłynęły do urzędu miejskiego w Śremie 24 wnioski złożone przez kluby i stowarzyszenia sportowe o dofinansowanie zadań z zakresu sportu na rok 2023. Do uzyskania dofinansowania na realizację zadań z zakresu sportu komisja oceniająca dopuściła wszystkie 24 wnioski, które spełniały wymogi formalne i merytoryczne.


Tydzień w kółko
Tydzień w kółko
Śrem Nasze Miasto 320x320 Komórki

Z informacji przekazanej przez burmistrza wynika, że zaproponowane kwoty dotacji dla poszczególnych klubów są wynikiem analizy ofert pod kątem:

  • poziomu wkładu własnego,
  • realizacji celów publicznych,
  • błędów rachunkowych,
  • zasobów osobowych i rzeczowych,
  • osiągnięć sportowych,
  • skali realizacji zadania,
  • zakresu działań: prowadzenie szkolenia, organizacja zawodów i udział w  zawodach.

Okazuje się jednak, że zaplanowana w budżecie gminy na 2023 rok kwota dotacji wysokości 900 tys. zł (na 2022 rok było 800 tys. zł) jest o połowę niższa od zgłoszonego zapotrzebowania poszczególnych klubów i stowarzyszeń, które jest na poziomie niemal 2 mln zł.

– Pragnę podkreślić, że przy tak wysokich potrzebach finansowych wszystkich klubów (zapotrzebowanie na poziomie ponad 1 978 328,00 zł) kwota 900 000 zł planowana w budżecie na rok 2023 nie jest wystarczająca, by zrealizować wszystkie projektowane zadania. Celem gminy jest zwiększanie środków na dotacje sportowe, aby wspierać rozwój różnych dyscyplin sportowych i tym samym rozszerzać ofertę sportową dla mieszkańców gminy Śrem – podkreśla w piśmie do przewodniczącej rady miejskiej burmistrz Adam Lewandowski.

  Poznaliśmy nowości książkowe dla młodzieży w śremskiej bibliotece

Nad sprawą pochylą się radni, członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Jej posiedzenie zaplanowano na 5 grudnia.

NAZWA KLUBU/STOWARZYSZENIA KWOTA DOTACJI NA 2023 R.
Międzyszkolny Klub Sportowy MOS 15 000,00 zł
SKLEPKOMET 20 000,00 zł
Klub Sportowy „WODNIK” Śrem 127 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Śrem” 155 000,00 zł
Śremski Klub Sportowy „WARTA” 200 000,00 zł
Stowarzyszenie Zjednoczonego Klubu Sportowego Parafialnego Amicus Mórka 10 000,00 zł
UKS Wołodyjowski Śrem-Nochowo 7 000,00 zł
Ognisko TKKF „SOKÓŁ” – Śrem 6 000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy „PIAST” ŚREM 12 000,00 zł
Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki „LEO” 40 000,00 zł
Stowarzyszenie Runner’s Power 10 000,00 zł
UKS Taekwondo FENIKS Śrem 9 000,00 zł
Śremski Klub Karate Do Shotokan 42 000,00 zł
Stowarzyszenie Adalbertus Dalewo 10 000,00 zł
Szkolny Związek Sportowy 18 000,00 zł
Klub Sportowy RAPID Śrem 100 000,00 zł
Klub Jeździecki AGRO – HANDEL Śrem, Stajnia Olsza 20 000,00 zł
Śremski Klub Bokserski „WARTA” 55 000,00 zł
Śremski Klub Przyjaciół Petanque BULER 4 000,00 zł
Śremski Klub Unihokeja Floorball 4 000,00 zł
KJ Stajnia Szymanowo 4 000,00 zł
WOPR 8 000,00 zł
Śremska Akademia Szermierki WARTA 17 000,00 zł
Wędkarski Klub Sportowy Śrem 7 000,00 zł
  900 000,00 zł