| | |

„Światło dla Ukrainy”

Biuro Pomocy Ukrainie, które mieści się przy ul. Chłapowskiego 3 w Śremie i działa w ramach Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta „Nadzieja” w Śremie, zachęca do wsparcia akcji „Światełko dla Ukrainy”. Jest to odpowiedź na tragiczną sytuację obywateli Ukrainy, którzy żyją na terenach objętych wojną. Przypomnijmy, że agresja Rosji skupia się obecnie w dużej mierze na zniszczeniu infrastruktury energetycznej kraju. Miliony Ukraińców są pozbawieni prądu i ogrzewania.

Światełko Nadziei

Stąd apel Biura Pomocy Ukrainie o pomoc w zbiórce świec, wkładów do zniczy i lamek LED wraz z bateriami, które trafią do potrzebujących. To swoiste światełko nadziei ma również wymiar duchowy i ma być wsparciem dla naszych sąsiadów.

Świece i latarki można przynosić do biura oraz do siedziby Klubu Relax przy ul. Chłapowskiego 3. A także dostarczać je do innych, oznaczonych punktów w Śremie. Zbiórka będzie prowadzona do 10 grudnia. W połowie grudnia wyruszy transport do Lwowa. Świece zostaną przekazane organizacjom humanitarnym w Ukrainie.

„Światło dla Ukrainy”
fot. materiał organizatora