|||||

Dodatek węglowy. Wypłaty jeszcze nie ruszyły

17 sierpnia ruszyło składanie wniosków o wypłatę jednorazowego dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku przewiduje, że dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 procent węgla kamiennego. Bezwzględnym warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie jednego z powyższych źródeł ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Według nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, która weszła w życie 20 września, dodatek ten ma wynosić 3 tys. zł, być przyznawany jednorazowo i wypłacony w terminie 60 dni od chwili złożenia wniosku. Ponadto nowelizacja wprowadza zasadę „jeden dodatek węglowy na jeden adres”.W przypadku budynku wielorodzinnego, odrębne gospodarstwa domowe zamieszkujące poszczególne mieszkania mają prawo do dodatku węglowego, ale tylko wtedy, gdy stanowią odrębne lokale mieszkalne i posiadają inny adres.

Natomiast jeśli mieszkańcy budynku wielorodzinnego, który jest ogrzewany węglem, kupują go w ramach wspólnoty, mogą ubiegać się o dodatek węglowy. Przysługuje ono każdemu gospodarstwu domowemu oddzielnie.

Niemal 3 tys. wniosków

Dotychczas w gminie Śrem złożono 2835 wniosków o wypłatę dodatku węglowego. Wnioski te zostały poddane weryfikacji, również według nowych przepisów. I co ważne. Nie trzeba składać nowego formularza. Aczkolwiek warto przypomnieć, że dzięki nowelizacji ustawy, urzędnicy mają obecnie dwa miesiące na rozpatrzenie wniosku o dodatek węglowy. Wcześniej mieli na to miesiąc.

Środki na wypłatę funduszy zostaną uruchomione wówczas, gdy pieniądze na dodatek trafią do ośrodków pomocy społecznej. Do dnia publikacji (21 września) środki te nie zostały przekazane przez wojewodów na konta OPS. Dopłaty te finansowane są bowiem z budżetu państwa, nie z funduszy gmin.

Dodatek do ogrzewania 2022

W poniedziałek, 19 września w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o wsparciu odbiorców ciepła, przewidująca dodatki dla gospodarstw domowych. Ustawa ta przewiduje dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu, LPG lub oleju opałowego.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

  • 3000 zł – dopłata do pelletu oraz innego rodzaj biomasy, w szczególności (brykietu drzewnego, słomy, ziarna zbóż),
  • 2000 zł – dopłata do oleju opałowego,
  • 1000 zł – dopłata do drewna kawałkowego,
  • 500 zł – dopłata do gazu LPG.

O dodatek do ogrzewania mogą ubiegać się właściciele gospodarstw, którzy zgłosili lub już mają wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Nie ma tu kryterium dochodowego.

Wnioski, podobnie jak w przypadku dodatku węglowego, można składać w każdym gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.