||

W Śremie chcą uhonorować dzielny naród ukraiński

Pomysł, by śremski skwer otrzymał nazwę imienia Bohaterów Ukrainy 2022 zgłosił do gminy podmiot zewnętrzny – spółka Kreatywna Edukacja Plus, na czele której stoi Jakub Tylman. – Jak czytamy we wniosku, skwer ten ma stanowić wyjątkowe wyróżnienie dla obywateli Ukrainy zamieszkujących na terenie naszej gminy oraz ogromny akt solidarności – wyjaśnia w uzasadnieniu do uchwały burmistrz Adam Lewandowski.

Jakub Tylman podtrzymuje, że ta propozycja jest odpowiedzią na potrzeby społeczności ukraińskiej, która od dawna mieszka i żyje wśród nas. – Chodzą z nami do szkół, pracują obok, żyją tak jak my… Lecz musimy pamiętać, że w ich kraju trwa wojna, a Ukraińcy walczą nie tylko o wolną Ukrainę, ale również o wolną Europę – zaznacza pomysłodawca, który mimo wszystko zdaje sobie sprawę z tego, że nazwa ta będzie miała zarówno zwolenników, jak i przeciwników.Stosowna uchwała w sprawie nadania nazwy skwerowi zlokalizowanemu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Śremie będzie poddana pod głosowanie na najbliższej sesji rady miejskiej, którą zaplanowano na 23 września.