Image

Dodatek węglowy. Kiedy wypłaty?

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

17 sierpnia ruszyło składanie wniosków o wypłatę jednorazowego dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku przewiduje, że dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 procent węgla kamiennego.

Według ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, dodatek ten ma wynosić 3 tys. zł, być przyznawany jednorazowo i wypłacony w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Dziś już wiemy, że nie wszystkie warunki są możliwe do zrealizowania. Aktualnie, w ramach prac parlamentarnych nad dopłatami do kolejnych paliw (pellet, gaz LPG, drewno kawałkowe i olej opałowy), pojawiają się poprawki, które dotyczą m.in. uszczelnienia systemu wypłat, bowiem pojawiają się próby wyłudzenia świadczenia. Mowa jest także o wydłużeniu gminom terminu na rozpatrzenie wniosków (z 30 do 60 dni).Stąd też prośba pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej o wyrozumiałość i cierpliwość. – W związku z trwającymi pracami nad zmianą ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz na podstawie komunikatu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. informuje, że rozpatrywanie wniosków o dodatek węglowy złożonych w okresie od 17 sierpnia bieżącego roku, nastąpi w wydłużonym terminie, który określony zostanie w znowelizowanym zapisie ustawy. Zgodnie z zapowiedzią rządu gminy otrzymają środki na wypłatę świadczeń dopiero po wejściu w życie nowych przepisów. Powyższe oznacza, że ksiąski OPS – podobnie zresztą jak pozostałe ośrodki w kraju – nie ma możliwości wypłacania dodatku węglowego w dotychczas przyjętym, 30-dniowym terminie – informuje ksiąski magistrat.

Podobna sytuacja dotyczy pozostałych OPS w powiecie śremskim i innych częściach kraju.