|||

Kolejny grant na modernizacje dróg powiatowych

Powiat Śremski w ramach Polskiego Ładu otrzymał dofinansowanie wysokości 3 483 650 zł, które w dużej mierze pozwoli sfinansować przebudowę nawierzchni na drogach powiatu śremskiego. Projekt zakłada przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 4074P na odcinku Bystrzek-Olsza i drogi powiatowej 4091P na odcinku Brześnica aż do granicy powiatu. Wartość tej inwestycji to 3 667 000 zł. Także powiat będzie musiał do tej inwestycji dołożyć kwotę – 183 tys. zł.

Inwestycja ma za zadanie podnieść jakość podstawowej infrastruktury drogowej i ma zostać zrealizowana do końca grudnia br. Odpowiada za to firma, która wygrała przetarg – Firma Drogowa Begier Sławomir Sp. z o.o.W tym miejscu warto przypomnieć, że z Polskiego Ładu aktualnie realizowana jest modernizacja nawierzchni na trasie Błociszewo-Śrem na odcinku 3,26 km.