|

Młoda Lewica zaprasza do parku. Chcą porozmawiać o wykluczeniu komunikacyjnym

Tematem konferencji były postulaty Młodej Lewicy, które będą poruszane podczas spotkania z mieszkańcami Śremu na pikniku w Parku. – My, jako Młoda Lewica, bardzo dużą uwagę zwracamy na walkę z wykluczeniem komunikacyjnym – mówi Kamil Janiak, koordynator regionu Wielkopolska. – Spotyka ono wiele mieszkanek i mieszkańców naszego kraju, w tym również Śremu. Śrem jest jednym z niewielu w Wielkopolsce miast powiatowych bez dostępu do kolei. Sami też doświadczyliśmy dziś tego wykluczenia komunikacyjnego – dodaje.

Młoda Lewica kilka miesięcy temu przygotowała „Piątkę dla transportu”, która ma być rozwiązaniem przeciw wykluczeniu komunikacyjnego nie tylko dla naszego regionu, ale również dla całego kraju. Dwa z tych punktów dotyczą kolei zarówno tej szybkiej, jak i połączenia kolejowego. W powiecie nie ma ani jednego, ani drugiego – niemniej coś się dzieje w temacie za sprawą programu Kolej Plus.Młoda Lewica chce także ograniczyć loty krajowe. Ma to mieć pozytywne wpływ na klimat poprzez zmniejszenie szkodliwych środków powstających podczas spalania paliwa lotniczego. Kolejnym postulatem młodzieżówki Nowej Lewicy jest dostępność dla mieszkańców dla zbiorowego transportu kołowego i przywrócenie likwidowanych połączeń PKS, czyli coś, co już dawno zapowiedział PiS i mniej lub lepiej to realizuje.

Wreszcie ostatnim z punktów „Piątki dla transportu” jest darmowa komunikacja miejska, która funkcjonuje już w gminie Śrem.

Sobotnia konferencja nie obyła się bez incydentu. Zakłócił ją jeden z przechodniów. – Młoda Lewica, co wy wiecie na temat życia – pytał retorycznie przechodzień. – Narostek po starej komunie, po tych złodziejach, Millerze, Balcerowiczu… – dodał. Młodzieżówka próbowała mu wytłumaczyć, że nie mają żadnego związku z tamtą Lewicą, ale te argumentu do mężczyzny nie trafiały.

Podczas spotkań z mieszkańcami na Targowisku Miejskim poruszano także kwestię drożyzny oraz inflacji. Młodzieżówka Lewicy wręczała przechodniom także materiały zawierające postulaty lewicowego ugrupowania.