|

4,5 mln zł na kanalizację w gminie Czempiń. Gdzie te pieniądze zostaną wpompowane?

4,5 mln złotych na kanalizację w gminie Czempiń


VW_Berdychowski_400_150(1)

Czempiński samorząd pochwalił się kolejnym dofinansowaniem w kwocie milionowej. Samorząd przeznaczy blisko 4,5 mln zł na budowę kanalizacji w Gorzycach. Niemal 64 procent wartości kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia to dofinansowanie.

Czempiń na liście rankingowej samorządu wielkopolskiego

Gmina znalazła się na 18. miejscu rankingowym dla operacji typu “Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. To pozwoliło zarządowi województwa wielkopolskiego na podjęcie uchwały zatwierdzającej listę projektów.Inwestorem jest czempińskie PGK.

Jeszcze w tym roku, po spełnieniu wszelkich formalności i procedur, ma nastąpić podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji w kanalizację.

Szacuje się, że milionowa inwestycja w Gorzycach zakończy się w 2024 roku.