Zaskoczenia nie było. Wójt Pakowski jednogłośnie z absolutorium

Wcześniej, zanim radni jednogłośnie przyznali wójtowi Brodnicy absolutorium, głosowano nad wotum zaufania dla Marka Pakowskiego. Zgodnie z oczekiwaniami, uchwała w sprawie wotum zaufania dla wójta przyjęta została jednogłośnie – 15 głosami za, przy żadnym głosie wstrzymującym lub przeciwnym.

– Bardzo serdecznie szanownej radzie dziękuje, za kolejne obdarowanie mnie zaufaniem. Dziękuję – powiedział wójt do zebranych w Sali sesyjnej rady gminy Brodnica radnych.


VW_Berdychowski_400_150(1)

W sprawie absolutorium dla wójta również była pełna zgodność – wszyscy obecni głosowali za przyjęciem stosownej uchwały.Wójt ponownie podziękował za przychylną dla siebie uchwałę i przekazał co następuje. – Bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję – powiedział włodarz gminy Brodnica. – Obraz przedstawiony przed chwila jasno wskazał, ze to jest dobrze prowadzona polityka finansowa gminy i nie tylko i życzmy sobie, aby ten rok był jeszcze lepszy, a mamy ku temu powody, żeby tak myśleć – dodał.

Następnie wójt podziękował pracownikom urzędu, skarbnik oraz radnym za taka pracę na rzecz gminy, że budżet za rok miniony udało się zrealizować.