|

Helena Gieburowska uhonorowana

Helena Gieburowska to postać zanan mieszkańcom gminy Czempiń. W okresie międzywojennym prowadziła tę placówkę od 1921 roku. Nauczycielka i kierownik szkoły uchodziła za gorliwego pedagoga całkowicie poświęcającego się swoim wychowankom. Mówiono o niej, jako o klasycznym przypadku „Siłaczki”, która angażuje się w prace u podstaw. Organizowała liczne kursu w tym w szczególności dla panien i pan. W 1940 roku, 25 maja za  swą działalność społeczną w okresie międzywojennym została aresztowana i osadzona w Obozie Koncentracyjnym Ravensbrück.

Po zakończeniu leczenia wyjechała do Brazylii i zamieszkała w Kurytybie u swojego brata Józefa Gieburowskiego, który w tym mieście do roku 1939 pełnił funkcję Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej. Mając 53 lata, 11 listopada 1947 roku wstąpiła do Domu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego. Poświęciła się misji krzewienia oświaty w środowisku polonijnym.

Zmarła w 1988 roku w wieku 94 lat. Nie doczekała czasów, w których szkoła, jaką prowadziła do wybuchu II wojny światowej otrzymała jej imię.

Prace nad nadaniem szkole imienia byłej kierowniczki rozpoczęły się na przełomie 88/89 roku. W 2004 roku temat nadania placówce imienia Heleny Gieburowskiej powrócił, ale ówczesna dyrektor Bożena Stróżyk, nie zakończyła tej procedury.

Czempiń - patron szkoły
fot. UM Czempiń

W 2019 roku ponownie podjęto próbę wyłonienia patrona. W wyniku głosowania całej społeczności szkolnej wytypowani zostali: Ochotnicza Straż Pożarna, Jan Mela i Helena Gieburowska. Wówczas przyszedł COVID-19, który na szczęście nie wstrzymał, a jedynie spowolnił prace nad tym tematem. Ostateczne głosowanie, w którym wybrano patrona, odbyło się w październiku 2021 r. wyborem całej społeczności szkolnej (rodziców, uczniów i nauczycieli) na patronkę wybrana została Helena Gieburowska.

Później poszło już z górki. Rada gminy Czempiń podjęła uchwałę w tej sprawie, której efektem była szkolna uroczystość, podczas której oficjalnie placówce w Głuchowie nadano imię Heleny Gieburowskiej.

W uroczystości oprócz przedstawicieli władz gminnych, społeczności szkolnej i mieszkańców udział wzięli krewni patronki: Wojciech Gieburowski oraz Iwona i Maciej Schneider.