|

Seniorki o macierzyństwie

Spotkanie najstarszych mieszkanek gminy Śrem nie było pierwszą okolicznością sprzyjającą dyskusji na tematy około-rodzinne, a kontynuacją cyklu wydarzeń, zapoczątkowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny. To święto ustanowione zostało w 1993 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i wyznaczone na dzień 15 maja.

Kolejna inicjatywa w ramach wspomnianego cyklu, koordynowanego przez Klub Senior+, miała tym razem charakter motywacyjny. W części merytorycznej na tapetę wzięto zróżnicowany sposób świętowania Dnia Matki w poszczególnych krajach z całego świata. Harmonogram przewidywał również forum wymiany myśli na temat współczesnego i tradycyjnego macierzyństwa. Choć dyskusji przewodziła piątka różnorako doświadczonych rodzicielstwem kobiet, głos zabrać mogła każda chętna uczestniczka spotkania.

Raz poważniej, raz z przymrużeniem oka. Raz piosenką, raz wierszem, raz własnymi, pełnymi emocji słowami. Z wykorzystaniem wielu rozmaitych środków i argumentów, śremskie seniorki wysnuły wspólną konkluzję – rodzicielstwo to zajęcie nie zawsze proste i wdzięczne, dające za to poczucie ogromnego spełnienia.