|

Wkrótce ruszą konsultacje społeczne

Władze gminy Czempiń serdecznie zapraszają mieszkańców i osoby działające na obszarach wiejskich gminy Czempiń (m. in. przedstawicieli samorządów, lokalnych liderów, przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji, przedsiębiorców, rolników, przedstawicieli placówek oświatowych, organizacje wspierające ochronę przyrody i środowisko oraz turystykę i rekreację) na spotkanie dotyczące tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

Spotkanie odbędzie się w dniu 16 maja br. o godzinie 17:00 w Centrum Aktywizacji Społecznej TLENOWNIA w Czempiniu, ul. Nowa 2.Podczas takiego spotkanie zostanie stworzony razem dokument, który umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój gminy Czempiń oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców obszarów wiejskich.

Ze względów organizacyjnych prosi się o wcześniejsze zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu pod numerem telefonu 731 911 666 lub mailowo na adres: biuro@liderzielonejwielkopolski.pl.

Pod wskazanym numerem telefonu można również uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat spotkania.