|

Kto odpowiada za świetlicę w Nowieczku?

„Sołtys i Rada Sołecka wsi Nowieczek informują mieszkańców, że od 2 marca 2022 roku świetlica w Nowieczku nie jest ogrzewana. Burmistrz miasta i gminy Dolsk Barbara Wierzbińska przydzieliła na ogrzewanie świetlicy 50 godzin na styczeń, luty i marzec (łącznie 90 dni). Na jedną dobę palenia w piecu wraz z czyszczeniem i przygotowaniem drzewa przypada około pół godziny. Aby napalić w piecu i utrzymać w nim ogień potrzebne jest dziennie od 1-1,5 godziny. Zatem przydzielony limit 50 godzin skończył się na początku lutego (…)” – taka informacja pojawiła się na fanpage sołectwa Nowieczek. Powodem zaistniałej sytuacji jest brak środków finansowych na ogrzewanie budynku.

Z dokumentów umieszczonych na fanpage sołectwa Nowieczek wynika, że 16 lutego do UMiG wpłynęło pismo z prośbą o przyznanie dodatkowych 50 godzin, z przeznaczeniem na palenie w piecu c.o. w świetlicy w Nowieczku, codzienne czyszczenie paleniska, czyszczenie wyczystek co kilka dni, przywożenie i rąbanie drewna. Dodatkowo we wniosku znalazła się prośba o dodatkowe 10 godzin na sprzątanie terenów za świetlicą oraz umycie elementów znajdujących na placu zabaw.

Złożony przez sołtys Nowieczka – Janinę Pawełczyk wniosek nie został zaakceptowany przez władze gminy. W odpowiedzi zwrotnej czytamy: „(…) umowa zlecenia zawarta z opiekunem świetlicy określa maksymalny wymiar godzin do wykorzystania na prace porządkowe oraz ogrzewanie budynku. Wykonywanie powierzonych zadań opiekun świetlicy planuje w ramach otrzymanych godzin na wskazany okres. Od 1 kwietnia czas pracy będzie zwiększony o 7 godzin z przeznaczeniem m.in. na uporządkowanie terenu wokół świetlicy oraz placu zabaw.”

Sołectwa Błażejewo, Nowieczek i Masłowo otrzymały po 50 dodatkowych godzin na ogrzewanie świetlic w IV kwartale 2021 roku oraz I kwartale 2022 roku. O kolejne godziny wniosek złożyło wyłącznie sołectwo Nowieczek – wyjaśnia burmistrz miasta i gminy Dolsk – Barbara Wierzbińska

VW_Berdychowski_400_150(1)

27 lutego odbyło się zebranie rady sołeckiej oraz zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Wsi Nowieczek, podczas którego – po zapoznaniu się z korespondencją w sprawie dodatkowych godzin na ogrzewanie świetlicy – podjęto decyzję o ponownym wystosowaniu pisma do burmistrz miasta i gminy Dolsk w przedmiotowej sprawie. Wnioskodawcy zaznaczyli jednocześnie, że w przypadku braku odpowiedzi lub odpowiedzi negatywnej, 2 marca klucze do kotłowni w świetlicy w Nowieczku zostaną przekazane do urzędu miasta i gminy w Dolsku. „Wobec braku odpowiedzi, klucze zostały tego dnia przekazane na ręce pani burmistrz, która obecnie ponosi wyłączną odpowiedzialność za temperaturę pomieszczeń w świeżo wyremontowanej świetlicy. W pierwszych dniach marca temperatura wewnątrz obiektu, w czasie dnia, nie przekraczała 5 stopni Celsjusza.”

Dodajmy, że w roku 2021 świetlica w Nowieczku przeszła generalny remont, w sfinansowanie inwestycji włączyło się Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Nowieczek, pomocy nie odmówili także mieszkańcy wioski, którzy część prac wykonali społecznie.

Burmistrz miasta i gminy Dolsk Barbara Wierzbińska odmówiła komentarza do zaistniałej sytuacji.