|||

Orlik nieczynny do odwołania!

Od 16 marca dzieci i młodzież nie mogą korzystać z boiska Orlik w Książu Wielkopolskim. Jest to decyzja samorządu Książa Wielkopolskiego, który wydał ją z bólem serca, ale jednak zdrowie i życie dzieci jest ważniejsze niż zabawa. Decyzja ta nie ma terminu końcowego.

Jak podaje w komunikacie prasowym ksiąski samorząd, decyzja ta podyktowana jest wynikami kontroli sanepidu, które wykazały uchybienia i usterki między innymi natury technicznej uniemożliwiające korzystanie z Orlika zgodnie z przeznaczeniem.Teraz gmina będzie eliminowała wskazane przy kontroli, jaka odbyła się 16 marca, usterki, by przywrócić boisko do stanu użyteczności zgodnie z jego przeznaczeniem, a następnie oddać je ponownie do użytku dla dzieci i młodzieży z gminy Książ Wielkopolski.