|||||

Niemal 100 tys. zł na kulturę w powiecie

Sześć zadań, realizowanych na terenie powiatu śremskiego przez lokalne organizacje i stowarzyszenia, z dziedzin kultury w tym roku otrzyma dofinansowanie na działalność kulturalną. Największy łączny grant finansowy otrzyma Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, która z budżetu województwa otrzyma 27 tys. zł. Środki te zostaną spożytkowane na dwa zadania: Festiwal pieśni patriotycznych, regionalnych „Uwolnić skowronka” (15 tys. zł) oraz na warsztaty rękorękodzielnicze „Powrót do korzeni” (12 tys. zł).

W dalszej kolejności po 18 tys. zł dotacji otrzymają odpowiednio Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Sukces kobiecy dawniej i dziś” oraz Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego im. gen. Józefa Wybickiego na kolejną edycję konkursu „Wybicki – Reaktywacja”.Na mniejsze wsparcie finansowe, bo wynoszące tylko 5 tys. zł z kolei może liczyć Zaborowo Nasza Wieś Dawniej i Dziś. Ten podmiot wnioskował o 6,5 tys. zł na zadanie pod hasłem „Ożywić Korzenie Zaborowa”.

Łącznie kwota pozytywnych wniosków dla naszego powiatu zamyka się w wysokości 69,5 tys. zł.

Również grant finansowy otrzyma gostyńskie Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi. Wspominamy o nim dlatego, że wydarzenie „Heca, czyli polowanie na zająca”, na które pozyskano 10 tys. zł dofinansowania ma mieć miejsce w Jarosławkach w gminie Książ Wielkopolski.

Liczba ta mogłaby być większa, gdyby uznanie zyskały inne projekty zgłoszone z terenu powiatu śremskiego, które zostały rozpatrzone negatywnie. Tutaj znaleźć możemy projekt Pomocnej Dłoni w Śremie pod hasłem „Różni, a jednak tacy sami”. Stowarzyszenie to wnioskowało o 6,5 tys. zł.

Również smakiem obejść się musi Fundacja Zakłady Kórnickie. Fundacja wnioskowała o blisko 200 tys. zł na organizację II Tygodnia Świętego Franciszka Wielkopolsce. Projekt przepadł.

Na konkurs wpłynęło 395 ofert. Zarząd Województwa Wielkopolskiego postanowił zlecić do realizacji przedsięwzięcia na łączną kwotę 3.000.000,00 zł.

Również powiat śremski przyznał swoje dotacje na działalność kulturalną. Powiat dofinansuje pięć zadań na łączna kwotę 26,4 tys. zł. I także tutaj najwięcej, bo 10 tys. zł otrzyma Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem (na organizację XVI Gali Wolontariatu). 7 tys. zł otrzyma Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej na utworzenie Skweru Zasłużonych dla Parku Prezesów Towarzystwa w ramach obchodów Jubileuszu 135-lecia TMZŚ. Stowarzyszenie na rzecz wsi Nowieczek otrzyma 5 tys. zł na wspieranie inicjatyw kulturalnych i projektów służących ochronie dziedzictwa narodowego. „Nowieczek dawniej i dziś” – druk i promocja książki o historii Sołectwa i losach mieszkańców, a 4,4 tys. zł zasili Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie im. Stanisława Moniuszki na warsztaty szkoleniowe dla chórzystów promujące powiat śremski.