||

Od 16 marca obywatel Ukrainy może otrzymać PESEL/PESEL для громадянина України

PESEL to Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności i przydaje się w przypadku:

 • korzystania z usług medycznych,
 • złożenia wniosku o świadczenia pieniężne,
 • zawarcia umowy o pracę.

Kto może uzyskać?PESEL może uzyskać każdy obywatel Ukrainy, który przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi. Aby otrzymać PESEL trzeba złożyć wniosek do urzędu gminy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Śremie

Pion Spraw Obywatelskich

ul. Adama Mickiewicza 10

63 – 100 Śrem

tel. 61 28 47 120

poniedziałek – piątek w godz. 7.00-15.00

w dniach 16-18 marca 2022r. godz. 7.00-17.00

Co trzeba przygotować?

 • Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – link do dokumentów
 • Dokument podróży, Kartę Polaka, inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku, i twoją tożsamość. Jeżeli nie ukończyłeś 18 roku życia możesz przedstawić dokument potwierdzający urodzenie. UWAGA! Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 • Fotografię – kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach szerokość 35 x wysokość 45 mm – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie.

 

Fotografia

Zdjęcie można bezpłatnie wykonać:

Studio Foto Złoty Liść

ul. Stefana Grota Roweckiego 24

63-100 Śrem

czynny poniedziałek – piątek 9.00 – 17.00

tel. 668 316 654

Dane do wniosku:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,
 • data i miejsce urodzenia,
 • kraj urodzenia i obywatelstwo,
 • płeć,
 • imię i nazwisko matki osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane,
 • imię i nazwisko ojca osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane
 • data wjazdu do Polski,
 • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu komórkowego.

Profil zaufany – umożliwia załatwianie spraw urzędowych online.

Ważne! Podczas składania wniosku zostaną pobrane twoje odciski palców.

Odcisków placów nie pobiera się od osoby:

 • która nie ukończyła 12. roku życia,
 • od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z placów,
 • od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

 

Dzieci

Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (w imieniu dziecka poniżej 18 roku życia ), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami oraz zdjęciem trzeba przynieść osobiście do urzędu gminy.

Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.

Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Urzędnik przyjmie Twoje zgłoszenie od razu.

 

Gdzie odbierzesz numer PESEL?

W urzędzie gminy, w którym składasz wniosek.

Urząd Miejski w Śremie

Pion Spraw Obywatelskich

ul. Adama Mickiewicza 10

63 – 100 Śrem

poniedziałek – piątek w godz. 7.00-15.00

oprac. DG

(źródło: srem.pl)