| |

Hala sportowa Herkules w Czempiniu. Powstało 70 miejsc dla uchodźców

Działania władz gminy Czempiń związane są z coraz większym napływem uchodźców. – Na wniosek wojewody, który został skierowany do samorządów, decyzją burmistrza gminy Czempiń, zaczynamy przygotowywać miejsca noclegowe dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną. Powstaną w hali sportowej Herkules – informuje gmina Czempiń.

Mimo niedzieli, pracownicy gminy, jednostek gminnych, strażacy OSP oraz wolontariusze przygotowali miejsca dla 70 uchodźców. – Potrzebujemy jednak wsparcia, dlatego prosimy o przekazywanie darów rzeczowych – podkreśla burmistrz.

Potrzebne są następujące rzeczy(sprawne):

  • Lodówki/szafy chłodnicze (z przezroczystymi drzwiami)
  • pralki
  • zmywarki
  • suszarka bębnowa
  • kuchenki mikrofalowe
  • ręczniki

Organizatorzy proszą o dostarczenie w/w rzeczy na halę sportową Herkules w Czempiniu. Można to zrobić w poniedziałek 14.03 od godziny 8.00 do 18.00. Można także kontaktować się z odpowiednimi koordynatorami:

KOORDYNATOR DS. NOCLEGÓW W DOMACH PRYWATNYCH

Dorota Kaczmarek

515 095 045

(61)28 26 703

d.kaczmarek@ug.czempin.pl

Koordynator ten jest odpowiedzialny za tworzenie bazy osób prywatnych, które chcą przyjąć pod swój dach uchodźców z Ukrainy. Dzięki bazie koordynator w łatwy sposób ulokuje poszczególnych uchodźców we wskazanych, prywatnych obiektach. Osoby, które planują przyjęcie rodzin z Ukrainy lub już ją przyjęli proszeni są o kontakt z Dorotą Kaczmarek.

KOORDYNATOR DS. ZAŁATWIANIA SPRAW ZWIĄZANYCH Z NADANIEM NR PESEL I MELDUNKIEM NA TERENIE GMINY CZEMPIŃ oraz DS. TRANSPORTU

Norbert Bartkowiak

730 350 243

(61) 28 26 703 wew.106

n.bartkowiak@ug.czempin.pl

Koordynator jest odpowiedzialny za pomoc w załatwieniu przez obywateli Ukrainy wszelkich formalności urzędowych związanych z zalegalizowaniem pobytu w Polsce, na terenie gminy Czempiń, czyli uzyskaniem nr PESEL oraz zameldowaniem na terenie gminy Czempiń. Koordynator tworzy bazę danych osób znajdujących się aktualnie na terenie gminy Czempiń. Koordynator jest również odpowiedzialny za stworzenie bazy danych osób pozostających gotowości do wyjazdu i dotarcia na granicę polsko – ukraińską celem przywiezienia uciekających przed wojną.

KOORDYNATOR DS. WOLONTARIUSZY

Magdalena Głucha – Napierała

505-736-856

(61) 28 26 703 wew. 115

m.napierala@ug.czempin.pl

Koordynator ds. wolontariatu odpowiedzialny jest za przyjmowanie zgłoszeń od osób chętnych do pomocy, za tworzenie bazy wolontariuszy, a także za tworzenie grafiku pracy wolontariuszy. Koordynator skupia wokół siebie: kierowców, pielęgniarki, stowarzyszenia, osoby biegle posługujące się językiem ukraińskim, osoby chętne do sprzątania, prania, prasowania, pomocy przy przygotowywaniu posiłków, pomocy w zbiorkach artykułów itp.

KOORDYNATOR DS. ŻYWNOŚCI ORAZ POMOCY UCHODŹCOM W DOMACH PRYWATNYCH

Tomasz Kąkolewicz

606-590 -636

(61) 28 26 703 wew. 101

t.kakolewicz@ug.czempin.pl

Koordynator ds. żywności oraz pomocy uchodźcom w domach prywatnych ma za zadanie skoordynować wszelkie kwestie związane z zapewnieniem żywności dla uchodźców przebywających w domach prywatnych. Głównym zadaniem koordynatora jest wspieranie prywatnych gospodarstw, które przyjęły pod swój dach uchodźców z Ukrainy. Jeśli zaistnieje potrzeba dostarczenia do domów goszczących uchodźców – żywności, chemii, artykułów higieny osobistej – można kontaktować się z panem Tomaszem.

KOORDYNATOR DS. OŚWIATY ORAZ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Katarzyna Mroczek

789-297-262

(61) 28-26-703 wew. 117

k.mroczek@ug.czempin.pl

Koordynator ds. oświaty oraz opieki zdrowotnej pozostaje w stałym kontakcie z przedszkolami, szkołami oraz zakładami opieki zdrowotnej. Do zadań koordynatora będzie należało doradztwo w zakresie możliwości uczęszczania do placówek oświatowych oraz wsparcia medycznego dla uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie na terenie Gminy Czempiń.

KOORDYNATOR DS. INFORMACJI

Marta Woźniak

789-279-818

(61)28 26 703 wew. 121

m.wozniak@ug.czempin.pl

Koordynator ten pozostaje w stałym kontakcie z mediami i koordynuje współpracę w zakresie przekazywania informacji do wiadomości publicznej. Koordynator umieszcza w środkach przekazu uaktualnione informacje o działaniach gminy w zakresie wspierania uchodźców z Ukrainy oraz komunikaty rządowe publikowane za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.