|

Nowi sołtysi wybrani

W Piechaninie oraz Słoninie władze Czempinia musiały zorganizować uzupełniające wybory sołtysów. Jakub Nowak z Piechanina złożył rezygnację z urzędu, który pełnił krótko, bo od 29 listopada. Również z tej samej funkcji rezygnację złożył dotychczasowy sołtys Słonina, Józef Wojciak.

Wobec tego konieczne było przeprowadzenie wyborów przedterminowych.W Pechaninie na zebraniu wiejskim wyłoniono nowego sołtysa – została nim Justyna Wendzińska. Wybrano również nowe władze rady sołeckiej, w której znaleźli się Katarzyna Wendzinska oraz Natalia Buchert.

W Słoninie był tylko jeden kandydat do objęcia funkcji sołtysa. Również tutaj kobieta stanęła na czele sołectwa. Nowym sołtysem została Agnieszka Wojciak. Zebranie dokonało też uzupełnienia składu rady sołeckiej, do której powołany, na miejsce Pani Agnieszki Wojciak, został Pan Jarosław Konieczny.