Image
  • Home
  • Brodnica
  • Dotacje powiatu na sport. Radny mówi „sprawdzam”

Dotacje powiatu na sport. Radny mówi „sprawdzam”

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Na początku stycznia pojawiła się lista klubów i stowarzyszeń sportowych, które z budżetu powiatu otrzymały dotacje celowe na dofinansowanie zadania własnego obejmującego tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na obecny rok.

Najwięcej, bo 24 tys. zł otrzyma Klub Sportowy “Rapid Śrem”, który środki przeznaczy na zadanie pod nazwą “Taekwondo olimpijskie – treningi w Klubie Sportowym Rapid Śrem”. Po 20 tys. zł zainkasują Szkolny Związek Sportowy (na Mistrzostwa powiatu śremskiego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych) oraz Uczniowski Klub Sportowy Śrem (na zadanie pod nazwą Powiat Śremski – aktywna, sportowa przystań).Na liście brakuje chociażby Warty Śrem, czyli najstarszego klubu sportowego w Śremie, który w ubiegłym roku obchodził 100-lecie istnienia. Warcianie ubiegali się o dotację z powiatu, ale jej nie otrzymali. Dlaczego?

O ten fakt, jak i o kilka innych pyta radny powiatowy Emil Majsner, który skierował na ręce przewodniczącego rady powiatu interpelacje w tej sprawie.

Radny oczekuje od Marcina Szydłowskiego odpowiedzi na następujące kwestie:

  •  – wykazu podmiotów, które nie uzyskały wsparcia i dlaczego (z uzasadnieniem odmowy oraz celu i kwoty, o jakie podmioty te ubiegały się);
  • – szczegółowego wykazu podmiotów wraz z wysokością dotacji otrzymanej ze środków powiatu śremskiego oraz kwoty, o jakie ubiegał się dany podmiot;
  • – przedstawienie zakresu pomocy i ilości zapytań, wyjaśnień jakie udzieliło w tej sprawie starostwo powiatowe;
  • – wyjaśnienia, na jakiej postawie funkcjonuje w uchwale (nr VII/73/2015) zapis dotyczący braku możliwości odwołania się od decyzji zarządu powiatu;
  • – podanie procedur i terminów jej realizacji, która mogłaby wprowadzić ewentualne zmiany w zakresie w/w dotacji w kolejnych latach.

Do tematu będziemy wracać w kolejnych dniach.