||

Poradnik wyborczy. Gdzie głosować? + Spis obwodowych komisji wyborczych dla gminy Śrem

Wybory 2023 (1)
fot. D. Górna
Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

W naszym poradniku pojawią się różne kwestie dot. wyborów samorządowych. Wyjaśnimy m.in. kiedy odbędzie się głosowanie, jak oddać ważny głos i gdzie można tego dokonać. W artykule poniżej znajdziemy odpowiedź na pytanie ,,Gdzie głosować?”.


Berdychowski Wv

Głosowanie w wyborach samorządowych odbywa się w miejscu stałego zameldowania. Jeśli wyborca chce głosować w swoim stałym miejscu zamieszkania, ale nie jest zameldowany może złożyć wniosek do urzędu gminy. Przedstawiamy spis obwodowych komisji wyborczych dla Gminy Śrem oraz więcej informacji dot. Centralnego Rejestru Wyborców.


Tydzień w kółko
Tydzień w kółko
Śrem Nasze Miasto 320x320 Komórki

Mieszkam i jestem zameldowany/a

Osobie, która będzie głosować w swoim miejscu zamieszkania i zameldowania przysługuje prawo głosu w wyborach samorządowych do rad gmin i wyborach wójtów (burmistrza, prezydenta miasta), gdy:

 • jest obywatelem polskim i obywatelem UE, ale nie z Polski oraz obywatelowi UK, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 18 lat
 • na stałe zamieszkuje na obszarze danej gminy
 • posiada czynne prawo wyborcze

Natomiast osobie, która będzie głosować w swoim miejscu zamieszkania i zameldowania przysługuje prawo głosu w wyborach samorządowych do rad powiatu i sejmiku województwa, gdy:

 • jest obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat
 • stale zamieszkuje na obszarze danego powiatu czy województwa

Osoba uprawniona do głosowania musi zostać ujęta w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. Osoby zameldowane na stałe w danej gminie są automatycznie ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla zameldowania. Jeśli ktoś ma wątpliwości co do obwodowej komisji wyborczej to może złożyć wniosek o udostępnienie rejestru wyborców w urzędzie miejskim lub sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców za pomocą e – usługi udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji

Mieszkam, ale nie jestem zameldowany/a

W przypadku, gdy osoba mieszka w danym miejscu, ale nie jest zameldowana może dopisać się do listy wyborców danego obwodu głosowania poprzez złożenie wniosku w urzędzie gminy właściwym dla adresu stałego zamieszkania. Gmina ma 5 dni roboczych na wydanie decyzji od dnia złożenia wniosków. Ujęcie w Centralnym Rejestrze Wyborców na własny wniosek w obwodzie głosowania w danej gminie powoduje automatyczne usunięcie wyborcy z obwodu właściwego ze względu na stałe miejsce zameldowania.

Głosowanie korespondencyjnie i przez pełnomocnika

Prawo wyborcze w Polsce dopuszcza możliwość głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika. W wyborach samorządowych również istnieje taka opcja, ale nie jest ona dla wszystkich. Wpierw należy zgłosić wniosek. Wniosek ws. pełnomocnictwa można zgłosić od wejścia w życie aktu o zarządzeniu wyborów, ale nie później niż 9 dni przed dniem wyborów. Natomiast wniosek ws. głosowania korespondencyjnego można zgłosić nie później niż 13 dni przed datą wyborów komisarzowi wyborczemu. Jedynie osoby przebywające na kwarantannie lub izolacji mogą zgłosić wniosek do drugiego dnia przed dniem wyborów. 

Pełnomocnictwa do głosowania może udzielić osoba, która będzie głosować w Polsce; posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym; jest osobą pełnosprawną, ale w dniu głosowania będzie mieć ukończone 60 lat; w dniu wyborów ukończy 18 lat i ma czynne prawo wyborcze. Pełnomocnikiem zostać może osoba, która ma prawo wybierania i może przyjąć pełnomocnictwo do głosowania tylko od jednej osoby oraz od dwóch osób, ale w przypadku jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. Natomiast pełnomocnikiem nie może zostać osoba, która zasiada w obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; mężowie zaufania; kandydaci w danych wyborach.

Głosować korespondencyjnie może każdy kto będzie głosować w Polsce; posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym; jest osobą pełnosprawną, ale w dniu głosowania będzie mieć ukończone 60 lat; przebywa na kwarantannie lub w izolacji; w dniu wyborów ukończy 18 lat i ma czynne prawo wyborcze.

By głosować korespondencyjnie lub za pomocą pełnomocnika wpierw należy złożyć wniosek. Osoby z niepełnosprawnością składając wniosek ws. głosowanie korespondencyjnego mogą zażądać także “dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a”. Pakiet do głosowania za pomocą korespondencji powinien trafić do wyborcy nie później niż 6 dni przed rozpoczęciem głosowania. Wyjątkiem są osoby przebywające na kwarantannie lub izolacji. W ich przypadku to 2 dni przed głosowaniem. W skład pakietu wchodzą: koperta zwrotna, karty do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania i oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

Spis obwodowych komisji wyborczych dla gminy Śrem

Gmina Śrem posiada 27 obwodowych komisji wyborczych. Spis obwodowych komisji wyborczych wygląda następująco:

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie, ul. Stefana Grota Roweckiego 10, 63-100 Śrem) – Śrem, ulice: 750-lecia; al. Aleja Katyńska; Jeziorna; Leopolda Okulickiego; Stanisława Staszica; Stefana Grota Roweckiego
 2. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 (Przedszkole Nr 3 “Jarzębinka” w Śremie, ul. Tadeusza Bora Komorowskiego 3, 63-100 Śrem) – Śrem, ulica: Tadeusza Bora Komorowskiego
 3. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie, ul. Dezyderego Chłapowskiego 12A, 63-100 Śrem) – Śrem, ulice: 1 Maja; Dezyderego Chłapowskiego nr 4, 6, 8, 10, 12, 20, 22, 24; Grunwaldzka
 4. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 (Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 “Mali Przyrodnicy” w Śremie, ul. Tadeusza Bora Komorowskiego 4, 63-100 Śrem) – Śrem, ulica: Dezyderego Chłapowskiego nr 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
 5. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 (Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie, ul. Ignacego Paderewskiego 4, 63-100 Śrem) – Śrem, ulice: Ignacego Paderewskiego; Konstytucji 3 Maja; Nowowiejskiego; Stanisława Moniuszki
 6. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 (Przedszkole “Słoneczna Szóstka” z Oddziałami Zamiejscowymi w Śremie, ul. Ignacego Paderewskiego 4, 63-100 Śrem) – Śrem, ulice: Artura Grottgera; Fryderyka Chopina, Heweliusza; Karola Szymanowskiego; Kolberga; Kopernika; Romera; Strzeleckiego; Tatarkiewicza
 7. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 (Salka Parafialna przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. bł. Michała Kozala Bpa i M. w Śremie, ul. Jacka Malczewskiego 8, 63-100 Śrem) – Śrem, ulice: Aleja Solidarności; Andersena; Brzechwy; Chałubińskiego; Gierymskiego; Jacka Malczewskiego; Jana Matejki; Jastrzębia; Józefa Chełmońskiego; Korczaka; Leona Wyczółkowskiego; Makuszyńskiego; Michałowskiego; Nenckiego; Puchalskiego; Skłodowskiej-Curie; Stanisława Witkiewicza; Stanisława Wyspiańskiego; Strusia, Śniadeckiego; Święcickiego; Tadeusza Kantora; Tadeusza Makowskiego; Tuwima; Włodzimierza Tetmajera; Wojciecha Kossaka; Zaułek Jana Cybisa; Zaułek Olgi Boznańskiej; Żurawia
 8. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 (Budynek gminny w Śremie, ul. Jana Kilińskiego 2, 63-100 Śrem) – Śrem, ulice: Cmentarna; Fabryczna; Floriana Marciniaka; Gen. Wł. Sikorskiego; Kolejowa; Kręta; Nadbrzeżna; Nadwarciańska; Zachodnia; Żwirowa
 9. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie, ul. Jana Kochanowskiego 2, 63-100 Śrem) – Śrem, ulice: Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Cypriana Kamila Norwida; Długa; Elizy Orzeszkowej; Hugo Kołłątaja; Jana Kilińskiego; Jana Kochanowskiego; Jana Ostroroga; Ks. Antoniego Rzadkiego; Ludwika Zamenhofa; Marii Konopnickiej; Mikołaja Reja; Narzędziowa; Nowa Strzelnica; Prosta; Przemysłowa; Rzemieślnicza; Szeroka; Tytusa Działyńskiego; Warsztatowa; Władysława Reymonta; Włókniarzy; Wojska Polskiego; Zielona, Zofii Nałkowskiej
 10. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 (Muzeum Śremskie w Śremie, ul. Adama Mickiewicza 89, 63-100 Śrem) – Śrem, ulice: Adama Mickiewicza; Glinki; Gostyńska; Jasna; Kosynierów; Krótka; Letnia; Powstańców Wielkopolskich; Promenada; Rolna; Środkowa; Wiejska; Wiosenna; Wiosny Ludów
 11. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 (Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 30, 63-100 Śrem) – Śrem, ulice: Akacjowa; Farna; Floriana Dąbrowskiego; Franciszkańska; Gołębia; Józefa Dutkiewicza; Końcowa; Ks. Jerzego Popiełuszki; Ks. Piotra Wawrzyniaka; Łąkowa; Mariana Zielińskiego; Młyńska; Ogrodowa; Parkowa; Plac Straży Pożarnej; Podgórna; Polna; Prymasa Stefana Wyszyńskiego; Szewska; Tadeusza Kościuszki; Targowa; Wąska
 12. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 (Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie, ul. Szkolna 4, 63-100 Śrem) – Śrem, ulice: Aleksandra Głowackiego; dr. Seweryna Matuszewskiego; Józefa Bema; Józefa Piłsudskiego; Józefa Wybickiego; Ks. Abp. Antoniego Baraniaka; Ks. Jana Kajetańczyka; Łazienkowa; Mała Łazienkowa; Mała Rzeźnicka; Piaskowa; Plac 20 Października; Podwale; Poprzeczna; Poznańska; Racławicka; Rzeczna; Słoneczna; Stanisława Wojciechowskiego; Stary Rynek; Szkolna; Tylna; Ustronna; Wacława Adamskiego; Wielka Rzeźnicka; Wschodnia; Źródlana
 13. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 (Świetlica wsi Psarskie, Psarskie ul. Owocowa 6, 63-100 Śrem) – Sołectwo Psarskie: Psarskie
 14. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14 (Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Zbrudzewie, Zbrudzewo ul. Śremska 49, 63-100 Śrem) – Sołectwo Kawcze: Kawcze; Sołectwo Niesłabin: Niesłabin; Sołectwo Orkowo: Orkowo; Sołectwo Zbrudzewo: Zbrudzewo
 15. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15 (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie, Dąbrowa ul. Śremska 2, 63-100 Śrem) – Sołectwo Dąbrowa: Dąbrowa, Mateuszewo; Sołectwo Grodzewo: Grodzewo; Sołectwo Kaleje: Kaleje; Sołectwo Luciny: Luciny, Tesiny
 16. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16 (Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej, Pysząca ul. Śremska 12, 63-100 Śrem) – Sołectwo Binkowo: Binkowo; Sołectwo Borgowo: Borgowo; Sołectwo Olsza-Bystrzek: Olsza, Bystrzek; Sołectwo Dobczyn: Dobczyn; Sołectwo Grzymysław: Grzymysław; Sołectwo Łęg: Łęg; Sołectwo Ostrowo: Ostrowo; Sołectwo Pysząca: Pysząca; Sołectwo Sosnowiec: Sosnowiec
 17. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17 (Szkoła Podstawowa im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie, Nochowo ul. Szkolna 5, 63-100 Śrem) – Sołectwo Bodzyniewo: Bodzyniewo; Sołectwo Kadzewo: Kadzewo, Marszewo; Sołectwo Nochowo: Nochowo; Sołectwo Pełczyn: Pełczyn, Nochówko; Sołectwo Wirginowo: Wirginowo
 18. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18 (Świetlica wsi Błociszewo, Błociszewo ul. Kasztanowa 3, 63-100 Śrem) – Sołectwo Błociszewo: Błociszewo; Sołectwo Gaj: Gaj; Sołectwo Krzyżanowo: Krzyżanowo, Pucołowo; Sołectwo Marianowo: Marianowo
 19. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19 (Świetlica wsi Wyrzeka, Wyrzeka ul. Ks. P. Wawrzyniaka 13, 63-100 Śrem) – Sołectwo Dalewo: Dalewo; Sołectwo Wyrzeka: Wyrzeka
 20. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 20 (Świetlica wsi Mechlin, Mechlin ul. Szkolna 36, 63-100 Śrem) – Sołectwo Mechlin: Mechlin
 21. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 21 (Świetlica wsi Mórka, Mórka ul. Wiatrakowa 3, 63-100 Śrem) – Sołectwo Mórka: Mórka, Jeleńczewo
 22. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 22 (Świetlica wsi Góra, Góra 24, 63-100 Śrem) – Sołectwo Góra: Góra
 23. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 23 (Świetlica wsi Szymanowo, Szymanowo ul. Leśna 10, 63-100 Śrem) – Sołectwo Szymanowo: Szymanowo
 24. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 24 (Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem, Psarskie ul. Owocowa 8, 63-100 Śrem) – Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem
 25. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 25 (Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie, ul. Promenada 7, 63-100 Śrem) – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Śremie
 26. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 26 (Dom Pomocy Społecznej w Śremie, ul. Farna 16, 63-100 Śrem) – Dom Pomocy Społecznej w Śremie
 27. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 27 (Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o. o., ul. Józefa Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem) – Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o. o.
  Poznaliśmy nowości książkowe dla młodzieży w śremskiej bibliotece

Jeden komentarz

Zostaw komentarz