||

Placówka, której budynek na stałe wpisał się w krajobraz prawobrzeżnego Śremu. Szkoła Podstawowa nr 2 im. księdza Piotra Wawrzyniaka

Szkoła Podstawowa numer 2 w Śremie. Fot: Wiktoria Kaptur.
Szkoła Podstawowa numer 2 w Śremie. Fot: Wiktoria Kaptur.
Co o tym sądzisz?
+1
2
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

Wielu z nas zapewne kojarzy budynek przy ulicy Szkolnej 4. Przez lata był on siedzibą dla różnych placówek edukacyjnych. Obecnie jest on domem dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. księdza Piotra Wawrzyniaka w Śremie.


Berdychowski Wv

Budynek przy ulicy Szkolnej 4 trwale wpisał się w krajobraz naszego miasta. Na przestrzeni lat mieściły się w nim różnego rodzaju placówki edukacyjne m.in. Szkoła Podoficerów Piechoty dla Małoletnich nr 2, czy też Publiczna Szkoła Powszechna Żeńska nr 2. Od 1952 funkcjonuje tam Szkoła Podstawowa nr 2 (z drobną przerwą na lata 1999-2016, kiedy funkcjonowało tam Gimnazjum nr 2). Patronem szkoły jest ksiądz Piotr Wawrzyniak.


Tydzień w kółko
Tydzień w kółko
Śrem Nasze Miasto 320x320 Komórki

Kilka zdań o ,,Dwójce”

Szkoła dysponuje salami lekcyjnymi wyposażonymi w projektory, tablice multimedialne i pomoce dydaktyczne. ,,Dwójka” posiada pracownię komputerową, pracownie przedmiotowe, boisko wielofunkcyjne, bibliotekę, świetlicę, stołówkę oraz plac zabaw dla najmłodszych. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w sali Bazar. W szkole prowadzona jest nauka dwóch języków: angielskiego i niemieckiego.

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez szkołę

Szkoła zapewnia uczniom następujące zajęcia pozalekcyjne:

 • zajęcia artystyczno-muzyczne,
 • nauka gry na gitarze,
 • zajęcia czytelnicze,
 • zajęcia kulinarne,
 • kółko matematyczne,
 • kółko teatralne,
 • dodatkowe godziny języka angielskiego,
 • warsztaty szycia,
 • koło biologiczne,
 • Szkolny Klub Wolontariatu,
 • zespół wokalny,
 • szachy,
 • zajęcia sportowe,
 • koło dziennikarskie.
  Kompleks sportowy w Parku Miejskim im. Powstańców Wielkopolskich zostanie zmodernizowany

Ponadto w szkole odbywają się:

 • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,
 • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne i rewalidacyjne.

Zostaw komentarz