Wywłaszczenie – Jak Zadbać O Swój Interes

Wywłaszczenie – jak zadbać o swój interes?

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Wywłaszczenie nieruchomości jest zazwyczaj bardzo trudnym doświadczeniem. Odpowiednie przygotowanie i znajomość prawa mogą jednak zminimalizować straty. Przeczytaj dzisiejszy artykuł, aby dowiedzieć się, jak zabezpieczyć swoje interesy w obliczu postępowania wywłaszczeniowego.

Gdy państwo lub samorząd terytorialny potrzebuje gruntów na realizację inwestycji publicznej, właściwy organ wydaje decyzję lokalizacyjną, pozbawiającą dotychczasowych właścicieli praw do nieruchomości. Polskie przepisy wymagają w takiej sytuacji przyznania osobom wywłaszczanym słusznego odszkodowania.


Odwołanie od decyzji lokalizacyjnej jest możliwe, lecz rzadko skuteczne ze względu na długi i skomplikowany proces planowania inwestycji publicznych (zwykle są skrupulatnie przygotowane). Dlatego stronom zaleca się raczej dążenie do uzyskania jak najwyższego odszkodowania.

Wycena nieruchomości i odwołanie od decyzji o odszkodowaniu


Berdychowski Kwiecien2 2024

Przeprowadzona zgodnie ze sztuką wycena nieruchomości jest kluczowa. Należy zatem skoncentrować się na ewentualnych błędach rzeczoznawców majątkowych, które mogą prowadzić do zaniżenia wartości mienia. Warto przy tym skonsultować się z kancelarią prawną wyspecjalizowaną w dochodzeniu roszczeń związanych z wywłaszczeniami. Podczas szacunków ważne są przede wszystkim dokładne oględziny nieruchomości, szczególnie przy zastosowaniu tzw. podejścia kosztowego. Rzeczoznawca, stosując to podejście wyceny, musi bowiem uwzględnić wszystkie elementy składowe nieruchomości, w tym np. meble w zabudowie czy roślinność ukorzenioną w gruncie.

Strona powinna w każdej sytuacji dokładnie przeanalizować sporządzony przez specjalistę operat szacunkowy. Z praktyki wynika, że nieprawidłowości dotyczą najczęściej:


• błędnego określenia przeznaczenia nieruchomości,


• nieodpowiedniego wyboru nieruchomości do porównania,


• zbyt ograniczonej liczby nieruchomości użytych do porównania,


• pominięcia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości,


• pominięcia części składowych nieruchomości,


• niedochowania zasady podobnych warunków zawarcia transakcji,


• pomyłek w obliczeniach.


W sytuacji, kiedy odszkodowanie za wywłaszczenie zostało ustalone z naruszeniem przepisów, strona może się odwołać od decyzji. Złożenie stosownego pisma jest możliwe w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji. Należy jednak pamiętać, że wypłata odszkodowania nastąpi dopiero po zakończeniu postępowania. Strona może w międzyczasie wnioskować o zaliczkę na poczet odszkodowania (w zależności od celu publicznego 70-100% kwoty).

O czym jeszcze należy pamiętać podczas wywłaszczenia?

W większości przypadków osoby wywłaszczane mogą ubiegać się o 5% bonusu do odszkodowania za terminowe opróżnienie nieruchomości. Właścicielom faktycznie zamieszkującym wywłaszczane nieruchomości przyznawany jest ekwiwalent kosztów przeprowadzki w wysokości 10 tysięcy złotych.


Jeśli po wywłaszczeniu pozostaje bezużyteczna część nieruchomości (resztówka), właściciel ma prawo zażądać jej wykupu przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

Jak zadbać o swój interes podczas wywłaszczenia – podsumowanie

Znajdując się w sytuacji wywłaszczenia, kluczowe jest aktywne dążenie do uzyskania słusznego odszkodowania. Niezbędna przy tym może okazać się pomoc doświadczonego prawnika, który oceni sytuację i pomoże podczas ewentualnego dochodzenia roszczeń. Warto przy tym skorzystać z usług kancelarii jeszcze przed samym wywłaszczeniem – przezorność pozwoli zredukować ryzyko strat.

13 characters selected

Zostaw komentarz