||

Ile ekwiwalentu dla strażaków OSP z gminy Śrem?

Osp
fot. arch. red. / (M. Czubak)

Radni rady miejskiej w Śremie podjęli decyzję dotyczącą wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP z terenu gminy Śrem.


VW_Berdychowski_400_150(1)

Na czwartkowej sesji, która odbyła się 26 października, radni podejmowali m.in. uchwałę dotyczącą wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z gminy Śrem.

Decyzją większości przyjęto projekt uchwały. Za jego przyjęciem głosowało 19 radnych. Jeden wyłączył się z głosowania, był to radny Grzegorz Wiśniewski.Radny Wiśniewski tłumaczył później, że jako czynny strażak-ochotnik byłoby to nie w porządku, gdyby głosował niejako we własnej sprawie, dlatego podjął taką, a nie inną decyzję.

Na mocy przyjętej przez redę miejską uchwały, strażacy OSP z terenu gminy Śrem będą otrzymywać dwie stawki ekwiwalentu: jedną za działania ratownicze, a drugą niższą za szkolenia i ćwiczenia.

Strażacy-ochotnicy z gminy Śrem będą otrzymywać 20 zł ekwiwalentu za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, zabezpieczaniu obszaru chronionego jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, określonego w powiatowym planie ratowniczym.

5 zł mniej, a więc 15 zł ochotnicy będą otrzymywali za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu. Na taką samą kwotę mogą liczyć kandydaci na ratowników OSP w gminie Śrem, którzy będą mieli wypłacany ekwiwalent za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu podstawowym przygotowującym ich do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

Tyle samo za każdą rozpoczętą godzinę ochotnicy z gminy Śrem będą otrzymywać za udział strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w zabezpieczeniu imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym i sportowym organizowanych, współorganizowanych oraz zlecanych przez gminę i gminne jednostki organizacyjne, odbywających się na terenie miasta i gminy Śrem.

Zostaw komentarz