droga w Książu Wlkp
fot. ilustrująca / UM Książ Wlkp.
  • Home
  • Aktualności
  • Finał modernizacji sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym

Finał modernizacji sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

To była jedna z priorytetowych inwestycji w gminie Książ Wlkp. Mowa o wykonaniu nowego odcinka sieci wodociągowej w Chwałkowie Kościelnym. Inwestycja kosztowała niemal 1,5 mln zł.


Berdychowski Kwiecien2 2024

Nowy odcinek sieci wodociągowej powstał z rur PE, czyli termoplastycznych rur wykonanych z polietylenu. Jak wyjaśniają urzędnicy, zmiana ta była podyktowana koniecznością zaprzestania przesyłu wody pitnej rurociągami z azbestocementu. Pozwoli to na ograniczenie ilości występujących awarii.

W ramach przedsięwzięcia wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości ponad trzech kilometrów wraz z wykonaniem przyłączy do gospodarstw domowych i rolnych (91 sztuk). Dodatkowo została odtworzona nawierzchnia asfaltowa.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo PHU DROKAN ze Starczanowa. Całkowita wartość robót wyniosła 1 474 177,47 złotych, z czego kwota 1 381 388,40 złotych została pozyskana z dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (edycja trzecia – PGR). Pozostała część kosztów została pokryta z budżetu Gminy Książ Wlkp.

Img 20231025 Wa0001.jpg
W ramach przedsięwzięcia wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości ponad trzech kilometrów wraz z wykonaniem przyłączy do gospodarstw domowych i rolnych/fot. Gmina Książ Wlkp.

Inwestycja wodociągowa w znacznym stopniu poprawi warunki bytowe mieszkańców Chwałkowa Kościelnego, dzięki zagwarantowaniu sprawnego dostarczania wody pitnej do gospodarstw domowych. Poprawa stanu i unowocześnienie infrastruktury wodociągowej wyeliminuje przerwy w dostawie wody spowodowane ciągłymi awariami, które negatywnie wpływały na rozwój gospodarstw rolnych, szczególnie tych o dużej produkcji zwierzęcej

– wyjaśnia burmistrz Książa.

Zostaw komentarz