|

W gminie Dolsk będą kontrolować przydomowe kompostowniki

green waste, compost, compost bin
Kontrola przydomowych kompostowników odbędzie się w dniach 23-24 października/fot. pixabay

Mieszkańcy Małachowa, Lubiatówka, Ostrowieczna i Ostrowieczka muszą przygotować się na kontrole. Zarząd Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” zapowiedział sprawdzanie przydomowych kompostowników.


VW_Berdychowski_400_150(1)

Kontrola przydomowych kompostowników odbędzie się w dniach 23-24 października na nieruchomościach, w których mieszkańcy zadeklarowali posiadanie kompostownika i z tego tytułu korzystają z ulg w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kontrole przeprowadzą pracownicy biura Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”. Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić jej dokonanie. W trakcie oględzin zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna kompostowników, a także znajdujących się w nich bioodpadów. Na koniec zostanie sporządzony protokół z kontroli.Co ważne, właściciel nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów, lub uniemożliwi przeprowadzenie kontroli, otrzyma decyzję o utracie prawa do części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zostaw komentarz