|

Gmina Dolsk pozyskuje dotacje

Banknot o nominale 200 polskich złotych
fot. Pixabay

W gminie Dolsk realizowane będą kolejne inwestycje. Co tym razem zostanie zrobione?


VW_Berdychowski_400_150(1)

Wyniki VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych otworzyły gminie Dolsk drzwi do realizacji kolejnych przedsięwzięć. Lokalny samorząd uzyskał dofinansowanie trzech inwestycji, które były przedmiotem złożonych wniosków. Wszystkie zyskały aprobatę komisji.

Ogółem gmina Dolsk pozyskała fundusze w łącznej kwocie 5 795 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:  • „Remont ulicy Garncarskiej w Dolsku” – 1 045 000,00 zł;
  • „Przebudowa nawierzchni drogi przy ulicach Lipowej i Topolowej w Dolsku” – 3 135 000,00 zł;
  • „Młode pokolenie w służbie dziedzictwa kultury – renowacja XVIII-wiecznego budynku szkoły – dawnego pawilonu pałacu biskupów poznańskich” – 1 615 000,00 zł.

Zostaw komentarz