|

Zaświadczenia o prawie do głosowania można pobrać w dowolnej gminie w Polsce

Usc W Śremie
Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do 12 października w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Mickiewicza 10/fot. arch. red.

To ważna wiadomość dla osób planujących głosować poza obwodem właściwym dla miejsca stałego zamieszkania. Zaświadczenie o prawie do głosowania można uzyskać w dowolnej gminie w Polsce, nie ma tu znaczenia miejsce zameldowania lub zamieszkania. Jest na to czas do 12 października.


VW_Berdychowski_400_150(1)

Zaświadczenie o prawie do głosowania upoważnia do udziału w głosowaniu w dowolnym obwodzie na terenie kraju i za granicą.

Zaświadczenie można odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W dokumencie wskazuje się imię, nazwisko oraz nr PESEL wyborcy i pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do 12 października w urzędzie miejskim w Śremie, a konkretnie w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Mickiewicza 10, pok. nr 1.Urząd Stanu Cywilnego w Śremie dodatkowo czynny będzie w sobotę 7, października w godz. 7:00 – 15:00, z przerwą na obsługę ślubów cywilnych.

Ważne jest to, aby nie stracić pozyskanego zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego np. zgubienia lub zniszczenia nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia. Nie będzie też można wziąć udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Jeden komentarz

Zostaw komentarz