Image

Podatek od nieruchomości – kto powinien wypełnić druk IN-1?

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Podatek od nieruchomości jest jednym z ważnych podatków lokalnych – zasilających budżety miast i gmin. Przy nabyciu gruntu lub obiektu budowlanego należy dopełnić ważnych formalności. Jedną z ich jest złożenie w urzędzie gminy druku IN-1. Sprawdź, kogo obowiązuje i w jakim terminie to zrobić.


Berdychowski Kwiecien2 2024

Kto składa druk IN-1?

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 to dokument składany przez osoby fizyczne. Nie ma przy tym znaczenia, czy wykorzystują działkę lub obiekt budowlany na cele prywatne, czy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Obowiązek obejmuje:

  • Właścicieli nieruchomości
  • Użytkowników wieczystych
  • Posiadaczy samoistnych, czyli osoby, które użytkują nieruchomość jak właściciele, mimo że nimi nie są
  • Posiadaczy mienia publicznego na podstawie zawartej umowy lub bez takiej umowy

W przypadku nieruchomości stanowiącej współwłasność możliwe jest złożenie jednej informacji IN-1. Należy wypełnić i dołączyć do niej załącznik ZIN-3, w którym wykazuje się dane współwłaścicieli.Kiedy złożyć druk IN-1?

Na złożenie informacji IN-1 masz 14 dni, licząc od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, czyli np. zakupu gruntu, domu czy mieszkania.

Ważne! Informację IN-1 trzeba także złożyć w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących zmianę wysokości zobowiązania podatkowego. Taką sytuacją będzie np. przeznaczenie prywatnego domu lub mieszkania na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Nie ma przy tym znaczenia, czy zmiana przeznaczenia dotyczy całości obiektu, czy tylko jego części. Stawka podatku od nieruchomości wykorzystywanych na cele firmowe jest wyższa niż przy nieruchomościach prywatnych. Automatycznie wzrasta więc wysokość podatku.

Informacji IN-1 nie trzeba składać co roku. Jednak urząd gminy na początku każdego kolejnego roku wyda nową decyzję w sprawie wysokości podatku od nieruchomości do zapłaty.

Tradycyjnie czy online – jak złożyć informację IN-1?

Wypełniony druk IN-1 wraz z wymaganymi załącznikami zanieś lub wyślij pocztą do urzędu miasta lub gminy właściwego według miejsca położenia opodatkowanej nieruchomości. Możesz też złożyć druk IN-1 online przez ePUAP. Istnieją dwa podstawowe sposoby na wypełnienie dokumentów online – formularze interaktywne dostępne na rządowej stronie podatki.gov.pl oraz Przyjazne Deklaracje, czyli wygodny kreator informacji i deklaracji podatkowych.

Po wysłaniu druku IN-1 online otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) – stanowi ono dowód, że dokumenty dotarły do urzędu.

Załączniki wymagane do druku IN-1

Zależnie od rodzaju nieruchomości, do informacji IN-1 dołącz:

  • ZIN-1 Załącznik, w którym wykażesz dane nieruchomości opodatkowanych
  • ZIN-2 Załącznik, w którym wykażesz dane nieruchomości zwolnionych z opodatkowania
  • ZIN-3 Załącznik, w którym wykażesz dane współwłaścicieli

Ważne! Jeśli jesteś osobą fizyczną, ale posiadana nieruchomość stanowi współwłasność z osobą prawną, nie składasz IN-1. Dokumentem, który musisz złożyć, jest deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1, zasadniczo składana przez osoby prawne. W przypadku takiej współwłasności osoba fizyczna dopełnia formalności i płaci podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Zostaw komentarz

DOŁĄCZ DO NAS

Reklama
Capchem Cup 2024 w remie

Get Update

Subscribe our newsletter to get the best stories into your inbox!

[mc4wp_form id=86]