Międzynarodowy Dzień Dobroczynności

uwolnic-skowronka_2023-19
fot. arch. red.

5 września przypada Międzynarodowy Dzień Dobroczynności. Głównym celem święta jest wzmocnienie i zwiększenie odpowiedzialności społecznej.


VW_Berdychowski_400_150(1)

Dobroczynność to zjawisko wielowymiarowe, obejmujące zarówno materialną pomoc potrzebującym, jak i szeroko rozumiany wolontariat.

Międzynarodowy Dzień Dobroczynności ustanowiony został 5 września 2012 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Nie jest to data przypadkowa – tego dnia przypada rocznica śmierci Matki Teresy z Kalkuty, która w szczególny sposób angażowała się w międzynarodową dobroczynność. Za swoją działalność na rzecz chorych i potrzebujących Matka Teresa z Kalkuty otrzymała w 1979 roku Pokojową Nagrodę Nobla. Środki z nagrody przeznaczyła na pomoc dla najuboższych.

XVI Gala Wolontariatu – Chcą zostawić świat lepszym!

Dzięki podejmowanym inicjatywom i życiowej postawie do dziś uważana jest za wzór dobroczynności oraz miłości do bliźnich.

Pomagać można na różne sposoby

Dobroczynność kojarzona jest przede wszystkim ze wsparciem finansowym. W rzeczywistości pojęcie to ma zdecydowanie szerszy zasięg – dobroczynność to także ofiarowanie czasu, bezinteresownej życzliwości, troski, a także zaangażowanie w działalność lokalnego społeczeństwa oraz w inicjatywy o zasięgu globalnym. Podejmowane przedsięwzięcia powinny prowadzić do harmonijnego życia, stając się fundamentem bezpiecznej przyszłości.

Piknik integracyjny z Lokalnym Centrum Wolontariatu

W Polsce można pomagać na wiele sposobów – indywidualnie lub za pośrednictwem organizacji charytatywnych, wolontariackich oraz społecznych. Do najbardziej rozpoznawalnych należą: Polska Akcja Humanitarna, Szlachetna Paczka, WOŚP, Caritas Polska. Ponadto istnieje wiele innych fundacji i organizacji, nierzadko o zasięgu lokalnym, których celem również jest szeroko rozumiana pomoc.

Zostaw komentarz