|

Nowy dodatek dla sołtysów. Wiemy co zrobić, by go otrzymać

pieniądze
fot. D. Górna/Świadczenie to będzie wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i przysługiwać będzie zarówno obecnym, jak i byłym sołtysom

Z dniem 1 lipca 2023 roku weszła w życie ustawa dotycząca świadczenia pieniężnego przyznawanego sołtysom za pełnienie swojej funkcji. Jest to dodatek wysokości 300 zł/mc. Co należy zrobić, by go otrzymać?


VW_Berdychowski_400_150(1)

Świadczenie to będzie wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i przysługiwać będzie zarówno obecnym, jak i byłym sołtysom, którzy spełniają następujące warunki:

  • Kobiety muszą mieć ukończone 60 lat, natomiast mężczyźni muszą mieć ukończone 65 lat.
  • Sołtysi muszą pełnić swoją funkcję na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym przez co najmniej dwie kadencje, nie krócej niż przez łączny okres 8 lat.

Nie jest wymagane, aby pełnienie funkcji sołtysa odbywało się przez 8 lat bez przerwy. Mówiono o tym podczas wizyta posła Zbigniewa Dolaty w Śremie.

Poseł Dolata w Śremie. Straszył migrantami

Burmistrz Śremu będzie wystawiał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa na podstawie dostępnych dokumentów archiwalnych. Jeżeli takie dokumenty nie będą dostępne w archiwum Urzędu Miejskiego w Śremie, osoba składająca wniosek o przyznanie świadczenia będzie mogła dołączyć własne oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa, wsparte pisemnymi oświadczeniami co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie, gdy wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta, znajdującym się na parterze, w pokoju nr 1, przy Placu 20 Października 1, 63-100 Śrem.

Zostaw komentarz