|

Eksploatacja w górę. Spółdzielnia informuje o podwyżce

Śremianie, właściciele lokali mieszkaniowych znajdujących się w nieruchomościach oznaczonych nr 18, 20 i 22 przy ul. Chłapowskiego w Śremie w swoich skrzynkach na listy znaleźli kolejną informację o podwyżkach czynszu wnoszonego do Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie. Nie tylko zresztą mieszkańcy tych bloków spotkają się z podwyzką. Podobną informację otrzymali również mieszkańcy bloków przy ul. 1 Maja. Podwyżka skupia się na podniesieniu opłaty eksploatacyjnej, która po podwyżce wynosić będzie 2,90 zł / 1m2 powierzchni użytkowej lokalu (dla ul. Chłapowskiego) i 3,10 zł / 1m2 (dla u. 1 Maja). Oznacza to wzrost o 23 grosze w stosunku do tej stawki, która aktualnie obowiązuje.

Jak możemy przeczytać w piśmie: „zatwierdzony plan w zakresie kosztów eksploatacji oraz utrzymania nieruchomości przewiduje wzrost kosztów. Wynika on przede wszystkim z kilkunastoprocentowej inflacji i wzrostu kosztów pracy (w tym dwukrotnego wzrostu wynagrodzenia minimalnego) przekładającymi się na wzrost cen materiałów i usług, zniesieniem tarcz osłonowych w zakresie obniżonych stawek VAT na energię elektryczną, gaz, paliwa.