|

Czempiń rusza z remontem ulic

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Mowa tutaj o przebudowie kilku ulic na terenie gminy. Łączna suma zakontraktowania z wykonawcą zamyka się w kwocie delikatnie przekraczającej 13 milionów złotych.


Śrem Nasze Miasto 320x320 Komórki

W wyniku postępowania przetargowego samorząd wyłonił wykonawcę, leszczyńską firmę PB HAUS, która podejmie się zadania modernizacji sześciu ulic. Termin zakończenia prac zamyka się w 18 miesiącach.

Wykonawca w pierwszym etapie rozpocznie budowę ulic M. Komorowicza, K. Kiełczewskiego i Sokolniczej na które gmina posiada już opracowaną dokumentację projektową. Równolegle będzie opracowywana dokumentacja projektowa zadań, które realizowane będą w trybie zaprojektuj i wybuduj tj. modernizacje ulic: A. Mickiewicza, Czereśniowej i Wiśniowej, a roboty budowlane na tych ulicach rozpoczną się po uzyskaniu stosownych pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych.

Co konkretnie będzie realizowane w ramach modernizacji?


Berdychowski Wv

Efektem prac, które obejmują umowy będzie:

  • przebudowa ul. Adama Mickiewicza polegająca na budowie tzw. pieszo-jezdni, ze względu na ograniczenia wynikające z granic pasa drogowego i jego szerokości; wykonanie zjazdów do posesji i w najszerszych miejscach pasa drogowego stanowisk postojowych; ulica zyska też kanalizację deszczową;
  • przebudowa ul. Maurycego Komorowicza obejmująca przebudowę drogi wraz z budową obustronnych chodników, zjazdów i dojść do posesji, kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne;
  • przebudowa ul. Karola Kiełczewskiego polegająca na budowie jezdni wraz z obustronnymi chodnikami, zjazdami do posesji, miejscami postojowymi oraz kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne;
  • przebudowa ulicy Czereśniowej polegająca na budowie pieszo-jezdni a także fragmentu ciągu pieszo- rowerowego na połączeniu z ulicą Gruszkową; ulica zyska odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej, zjazdy do posesji i stanowiska postojowe; poza powierzchniami utwardzonymi teren zostanie zagospodarowany zielenią;
  • przebudowa ulicy Wiśniowej obejmująca wybudowanie jezdni z obustronnym chodnikiem, zjazdami do posesji, stanowiskami postojowymi oraz kanalizacją deszczową, poza powierzchniami utwardzonymi teren zostanie również zagospodarowany zielenią.
  • przebudowa ulicy Sokolniczej polegająca na budowie jezdni wraz ze zjazdem i dojściami do posesji, stanowiskami postojowymi i ścieżką pieszo-rowerową, a na końcowym odcinku do granic Stacji Badawczej PZŁ tzw. pieszo-jezdni; ulica zyska też nowe oświetlenie i odwodnienie za pośrednictwem kanalizacji deszczowej.