||

Nieznani sprawcy zniszczyli Aleję Pamięci w Zaniemyślu

Wandalizm jest szkodliwy dla społeczeństwa i dla jednostek, które są bezpośrednio ofiarą takiego aktu. Szczególnie niebezpieczne są akty wandalizmu, które powodują uszkodzenie mienia publicznego, takie jak zniszczenie przystanków autobusowych lub zdemolowanie budynków publicznych. Tego typu akty są szkodliwe dla całej społeczności, ponieważ prowadzą do zwiększenia kosztów naprawy szkód i utrudniają normalne funkcjonowanie infrastruktury publicznej.

Właśnie z przejawem takiego wandalizmu mieliśmy do czynienia na terenie gminy Zaniemyśl. Nieustalone osoby zniweczyły pracę samorządu Zaniemyśla kradnąc zasadzone w ubiegłym roku lipy. Tych, których nie udało się ukraść skazano na inny los – złamano je. Ponadto zabrano paliki utrzymujące drzewka w pionie.To jednak nie wszystko. Także w Zaniemyślu włamano się do publicznego sanitariatu, gdzie zniszczono ściany, wyłączniki świateł oraz podajniki na mydło.

Samorząd Zaniemyśla jednak najbardziej poczuł się urażony dewastacją dokonaną w Alei Pamięci w Zaniemyślu. Dla lokalnej społeczności jest to miejsce szczególnie ważne, bo to tam zaniemyślanie czczą 25 bohaterów związanych z gminą, którzy zginęli lub zostali zamordowani podczas II wojny światowej.

Aleja powstała w 2020 roku dzięki inicjatywie stowarzyszenia Ziemia Zaniemyska i Towarzystwa Przyrodniczego Kumak, które od lat dokumentują historię ludzi z tej ziemi.

Przy każdym drzewie symbolizującym ofiarę tamtych lat znajdowała się tabliczka z sylwetką bohatera Ziemi Zaniemyskiej. Tabliczki te zostały zdewastowane.

Z naszych podatków naprawiane są wyrządzone przez wandali szkody. Niestety, może się zdarzyć i tak, że zabraknie funduszy na zaplanowaną inwestycję, ponieważ w pierwszej kolejności usuwane będą skutki wandalizmu. Żeby taki scenariusz nie ziścił się, w walce z wandalami potrzebne jest zaangażowanie nie tylko włodarzy, ale i mieszkańców. Dlatego prosimy – zgłaszajcie akty wandalizmu! – apelują władze gminy Zaniemyśl.

Sprawa ostatnich działań wandali na terenie gminy oczywiście została zgłoszona do organów ścigania.