|

Powstanie ważna dla mieszkańców przeprawa pieszo-rowerowa?

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Urząd Gminy w Zaniemyślu ogłosił przetarg na realizację dokumentacji projektowej dla ścieżki pieszo – rowerowej, która połączy miejscowości Łękno i Polwicę.


Śrem Nasze Miasto 320x320 Komórki

W sąsiedztwie drogi tej próżno szukać chodników nie wspominając już o ścieżkach rowerowych. Samorząd chce to zmienić w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz rowerzystów.

Opracowanie dokumentacji projektowej to dopiero pierwszy krok do tego, by miejscu temu nadać odpowiedni, a przede wszystkim bezpieczny charakter.

W ogłoszeniu przetargowym czytamy, że w ramach zamówienia wyłoniony wykonawca będzie miał za zdanie przygotować projekt budowlany obejmujący zagospodarowanie terenu, projekt architektoniczno – budowlany i projekt techniczny. Dokumentacja projektowa powinna obejmować: wykonanie opinii geotechnicznej wraz z rozpoznaniem warunków gruntowo – wodnych, a w razie konieczności wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, opracowanie branży drogowej wraz z odwodnieniem, opracowanie branży teletechnicznej w zakresie budowy kanału technologicznego, jeśli jest wymagane, opracowania branżowe usunięcia kolizji, opracowanie dokumentacji oświetlenia oraz inwentaryzację istniejącej zieleni wraz z uzyskaniem ewentualnej zgody na wycinkę.

Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w przetargu mają czas do 20 marca na składanie swoich ofert. Kryterium oceny oferty jest tylko jedno – cena.