||

W Śremie powstał „błękitny pokój”

„Błękitny pokój” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie powstał w ramach programu „Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Pokój zapewnia komfortowe warunki pracy z dziećmi doświadczającymi przemocy oraz innymi osobami uwikłanymi w mechanizm doznawania krzywdzenia ze strony najbliższych. Jest to miejsce, w którym rodzina odbudowująca relacje może poczuć się swobodnie, bezpiecznie i komfortowo – wyjaśnia Karolina Gałuszka, kierownik PCPR


VW_Berdychowski_400_150(1)

fot. PCPR

„Błękitny pokój” składa się z dwóch pomieszczeń: Pokoju Przyjaznego Dziecku oraz pokoju technicznego przeznaczonego dla specjalistów pracujących z rodziną. Pokój Przyjazny Dziecku jest wyposażony w infrastrukturę dostosowaną do potrzeb dzieci oraz narzędzia techniczne umożliwiające specjaliście obserwację przebiegu spotkania i pracę z rodziną.Projekt Pokój Przyjazny Dziecku „Błękitna Przystań” otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Całkowita wartość projektu 56 240 zł. Na ten cel powiat śremski otrzymał dofinansowanie wysokości 39 350 zł. Wkład własny wyniósł 16 890 zł.