||

Skuteczna interpelacja radnego

Pod koniec października 2022 roku do śremskiego ratusza wpłynęła interpelacja radnego Roberta Piątka. W imieniu mieszkańców bloku przy ul. Chłapowskiego 12 apelował o zwiększenie ilości miejsc postojowych w tym wąskim gardle. Radny miał dwie propozycje rozwiązań usprawniających komunikację w tym rejonie.

Po pierwsze proponował przestawienie znaków „parking” oraz „strefa parkowania” (bliżej ulicy), co pozwoliłoby na zwiększenie ilości miejsc postojowych. Okazało się to jednak niemożliwe. – Ponieważ wówczas pojazdy parkowałyby niezgodnie z przepisami – za blisko nowo wyznaczonego przez Powiatowy Zarząd Dróg przejścia dla pieszych – wyjaśniał ratusz.



Drugi pomysł z kolei odnosił się do wybudowania dodatkowych miejsc postojowych na wysokości klatek 5 i 6. I ta opcja zyskała przychylność burmistrza. – Rozpatrywano już możliwość zwiększenia ilości miejsc postojowych przy bloku Chłapowskiego 12, w rejonie ogrodzenia SP nr 5. Zadanie będzie planowane do wykonania w 2023 roku – wówczas zapewniał A. Lewandowski.

I tak też się stało. Kilka dni temu rozpoczęły się prace przy budowie nowych miejsc postojowych wzdłuż płotu szkoły. – W imieniu mieszkańców budynku przy ul. Chłapowskiego 12 dziękuję burmistrzowi za rozpoczęcie realizacji mojego wniosku w sprawie budowy dodatkowych miejsc parkingowych – napisał na portalu społecznościowym radny Robert Piątek.