|||

Powiat sypie kasą dla organizacji i stowarzyszeń

Poznaliśmy te podmioty, które w 2023 roku otrzymały powiatową dotację na działania związane z kulturą, sztuką i dziedzictwem narodowym. Komisja konkursowa przyznała je pięciu podmiotom. Najwięcej – a więc po 10 tys. zł – otrzymały dwa podmioty. Kolejny otrzymał dotację w wysokości 8 tys. zł, a dwa kolejne odpowiednio 5 tys. zł i 3 tys. zł.

Najwięcej otrzymały Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem oraz Towarzystwo Muzyczne im. Mariana Zielińskiego w Śremie. Fundacja środki te przeznaczy na XVII Galę Wolontariatu, natomiast Towarzystwo Muzyczne wyda je na szkolenia muzyczne.Jeśli natomiast chodzi o Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej (8 tys. zł dotacji), to środki te zostaną przeznaczone na rewitalizację elementów Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Śremie z okazji Jubileuszu 135-lecia jego założenia. Za dotację w wysokości 5 tys. zł Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie im. Stanisława Moniuszki zorganizuje wyjazdowe warsztaty szkoleniowe połączone z koncertem i promocją powiatu śremskiego, a mały Nowieczek, a konkretnie rzecz ujmując Stowarzyszenie na rzecz wsi Nowieczek 3 tys. zł z powiatowej dotacji wyda na wspieranie inicjatyw kulturalnych i projektów służących ochronie dziedzictwa narodowego. „Śladami Jakuba Wojciechowskiego – Kronikarza z Nowca”.

Lp. Nazwa organizacji pozarządowej Tytuł zadania (oferty) Przyznana kwota dotacji na realizację zadania
1 Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem

ul. Śremska 12, Nochowo,63-100 Śrem

 „XVII Gala Wolontariatu”

 

10.000,00 zł
2 Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej

ul. Kilińskiego 2

63-100 Śrem

„Rewitalizacja elementów Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Śremie z okazji Jubileuszu 135-lecia jego założenia” 8.000,00 zł
3 Towarzystwo Muzyczne im. Mariana Zielińskiego w Śremie

ul. Poznańska 13

63-100 Śrem

Szkolenia muzyczne 10.000,00 zł
4 Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie im. Stanisława Moniuszki

ul. Kolejowa 10

63-100 Śrem

Wyjazdowe warsztaty szkoleniowe połączone z koncertem promującym Powiat Śremski 5.000,00 zł
5 Stowarzyszenie na rzecz wsi Nowieczek

Nowieczek

ul. Bursztynowa 6

63-140 Dolsk

Wspieranie inicjatyw kulturalnych i projektów służących ochronie dziedzictwa narodowego. „Śladami Jakuba Wojciechowskiego – Kronikarza z Nowca” 3.000,00 zł