| |

Zastrzyk gotówki dla śremskiego szpitala

Pięć szpitali powiatowych z regionu otrzymało przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego środki unijne na działania naprawcze, prowadzone po pandemii COVID-19. 14 lutego 2023 r. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i przedstawiciele placówek ochrony zdrowia, podczas konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim, podpisali umowy na łączną kwotę dofinansowania wartą blisko 11,4 mln zł. Jednym ze szpitali jest śremska lecznica.

To środki na uzupełnienie sprzętu, który został zużyty podczas pandemii COVID-19, poprzez jego intensywną eksploatację w tym kryzysowym czasie. Placówki dokonują również zakupu sprzętu, który jest najbardziej potrzebny w kontekście tzw. długu zdrowotnego i konieczności jego spłacania. Chodzi sytuację, w której duża grupa pacjentów miała utrudniony dostęp do świadczeń szpitalnych, co spowodowało rozwój choroby. Teraz wymagana jest szybka interwencja, w tym dobra diagnostyka. Dlatego obecnie szpitale starają się oferować pacjentom odpowiednią ofertę w tym zakresie – mówi marszałek Marek Woźniak. Środki te pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

fot. UMWW Poznań

Śremski szpital otrzymał blisko 2,6 mln na działania pod nazwą: Doposażenie Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. w kontekście działań naprawczych związanych z niwelowaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19. Unijne wsparcie w tym zakresie stanowi 2,2 mln zł. Plan wykorzystania tych funduszy przedstawił Michał Sobolewski, prezes Zarządu Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. Tamtejszy szpital zakupi 170 sztuk sprzętu medycznego i wyposażenia. To między innymi kardiomonitor, pompa strzykawkowa, stetoskop elektroniczny, aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii, aparat USG i EKG czy defibrylator.

Śremski szpital otrzymał drugą, co do wysokości dotację z WRPO. Tylko SP ZOZ w Słupcy otrzymał więcej – 6,4 mln zł na projekt: Wsparcie kryzysowych działań naprawczych w SP ZOZ w Słupcy, ponad 5,1 mln zł stanowi dofinansowanie unijne.