|

Będą dotacje na przydomowe oczyszczalnie

W bieżącym roku gmina Książ Wlkp. kontynuuje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do budowy i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków.

– Taka przydomowa oczyszczalnia to rozwiązanie, które zdobywa coraz większą rzeszę zwolenników, szczególnie wśród właścicieli gospodarstw domowych. Jest przede wszystkim świetną, bo bardziej ekologiczną i ekonomiczną alternatywą dla tradycyjnego, betonowego szamba. Dlatego przykładem lat ubiegłych i w tym roku mieszkańcy mogą zawnioskować o dotację do tego typu przedsięwzięcia – zapewnia ksiąski magistrat.

Wysokość wsparcia wynosi do 50 proc. poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 3 tys. zł w przypadku, gdy oczyszczalnia będzie obsługiwać jedną nieruchomość oraz  6 tys. zł w sytuacji obsługi dwóch nieruchomości.

Jakie formalności?

VW_Berdychowski_400_150(1)

Po złożeniu wniosku spełniającego kryteria formalne, wnioskodawca otrzymuje informację o zabezpieczeniu środków na dofinansowanie przedsięwzięcia, a także o konieczności i terminie dostarczenia wymaganych dokumentów. Tryb udzielania dofinansowania oraz szczegółowe zasady pozyskania dotacji znajdują się w Obwieszczeniu Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie Gminy Książ Wlkp. w formie dotacji celowej. Obwieszczenie jest dostępne na stronie ksiaz-wlkp.pl/info/2233.

Ksiąski magistrat przypomina o obowiązku zgłoszenia do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków istniejących lub nowobudowanych zbiorników. – Już wkrótce rozpoczną się tematyczne kontrole w terenie – informują urzędnicy.