|

Więcej zgonów niż urodzeń. Mniej ślubów w tym kościelnych

Demografia ma znaczenie. Od lat nasz kraj zmaga się z niską demografią, w której liczba zgonów wyprzedza liczbę nowych urodzeń. Rząd PiS chciał to zmienić wprowadzając dodatki jak 500+, później zaczął udziwniać swoje pomysły, dodając rejestry ciąż oraz zaostrzając prawo antyaborcyjne. Efekty tego widać jak na dłoni nawet na przykładzie gminy Brodnica, której liczba mieszkańców wynosi niespełna 5 tys. osób (wliczając w to osoby na pobyt czasowy).

Dane z brodnickiego urzędu stanu cywilnego pokazują, że rok 2022 to kolejny rok, w którym liczba mieszkańców gminy się skurczyła. W 2021 roku takich mieszkańców było 4763 na pobyt stały oraz 107 na pobyt czasowy. W roku minionym liczba mieszkańców, którzy na stale zamieszkiwali teren gminy wyniosła 4689 (różnica: – 74 mieszkańców). Zwiększyła się za to liczba mieszkańców, którzy zameldowani są czasowo – wzrosła ona do 121. Sumując te liczby wychodzi, że w 2022 roku gmina skurczyła się o 60 mieszkańców.

2021 rok

Ilość mieszkańców Ilość urodzeń Ilość zawartych małżeństw Liczba zgonów
Pobyt stały Pobyt czasowy Chłopcy Dziewczynki Ślub cywilny Ślub konkordatowy
4.763 107 21 12 18 24 47

4. 870

33

42

47

2022 rok

4. 689 121 21 26 17 18 61

4. 810

47

35

61

Źródło: USC Brodnica

W minionym roku na terenie gminy odnotowano więcej urodzeń, jak rok wcześniej. Niemniej ich liczba jest jednocześnie mniejsza od liczby odnotowanych zgonów. W 2022 roku w Brodnicy przybyło 47 dzieci, ale zmarło 61 osób. Rok wcześniej wyglądało to następująco: 33 urodzenia i 47 zgonów.

Sekularyzacja społeczeństwa zatem widoczna jest nie tylko po frekwencji na lekcjach religii, ale również przy przedmałżeńskich ołtarzach. Dla wielu par nie ma znaczenia związek przed Bogiem, liczą się formalności państwowe i jeśli już decydują się na zawarcie związku małżeńskiego, to widać tendencję w kierunku ślubów cywilnych.

Na przykładzie Brodnicy widać również kolejną tendencję spadkową, jaką jest formalizowanie związków czy to poprzez ślub cywilny czy przez ślub konkordatowy.

W 2022 roku na legalizację związku partnerskiego zdecydowało się jedynie 35 par. Przy czym tylko 18 z nich wzięło również ślub kościelny, a pozostałe 17 powiedziało sakramentalne „tak” przed urzędnikiem państwowym. Rok wcześniej na ślub kościelny zdecydowały się 24 pary. Cywilny wzięło 18.