|

Kim są „Wojciech” i „Wiesław” z gminy Brodnica?

Odpowiedź jest prosta – oba to nowe pomniki przyrody, które powołali do życia radni rady gminy Brodnica. Decyzja rady jest odpowiedzią na wniosek złożony przez Nadleśnictwo Konstantynowo. Zarówno „Wiesław” jak i „Wojciech” to okazałe dęby szypułkowe (Quercus robur).

„Wojciech” rośnie w okolicy Manieczek, jego obwód pierśnicy czyli na wysokości 1,3metra od ziemi jest imponujący – wynosi 480 cm. Szacowana wysokość tego drzewa to około 25 metrów.Drugi z nowych pomników przyrody na terenie gminy Brodnica to „Wiesław”. Rośnie on w okolicy Sucharzewa, obwód pierśnicy wynosi 417 cm, a jego wysokość to około 25 metrów.

Fot. W. Fabisiak / Nadleśnictwo Konstantynowo

Co może być uznane za pomnik przyrody?


VW_Berdychowski_400_150(1)

Pomnikami przyrody mogą być  pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów przyrodniczych.

Najczęściej są to okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Warto zauważyć, że pomniki przyrody są jedna z najstarszych form ochrony wartości przyrodniczych, których tworzenie i funkcjonowanie jest ważnym elementem  realizacji celów ochrony przyrody w Polsce.  Co ważne zgodnie z ustawą o ochronie przyrody pełnię kompetencji w zakresie powoływania pomników przyrody posiada właściwa terytorialnie rada gminy.