|

Gmina Książ Wlkp. Tu znajdziesz puszkę WOŚP

Podczas 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który zagra pod hasłem – Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych! – będą zbierane środki, które pomogą wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń.

W ramach 31. Finału WOŚP planuje kupić:  • urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF,
  • analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności,
  • analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego,
  • zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych,
  • systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń,
  • komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych.

Będzie to możliwe przy wsparciu osób, które wrzucą „grosik” do puszki. W gminie Książ Wlkp. jest już 15 punktów, w których pojawią się stacjonarne puszki WOŚP. Ksiąski sztab przygotował mapę sklepów, firm i instytucji, w których je znajdziemy.

fot. materiał organizatora