|

Fundacja kierowana przez radnego powiatowego z dotacją gminną

Co o tym sądzisz?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Fundacja zarządzana przez radnego powiatowego Hieronima Bartkowiaka otrzyma z gminy Śrem grant w wysokości 400 tys. zł. To pieniądze z przeznaczeniem na prowadzenia działalności w ramach realizacji i prowadzenia schronisk dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu i doświadczających przemocy w rodzinie.


Tydzień w kółko
Tydzień w kółko
Śrem Nasze Miasto 320x320 Komórki

Fundacja Na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem od lat prowadzi te działania i w zasadzie nie było innego chętnego do przejęcia tego programu.

Kwota dotacji względem tej z roku minionego uległa zwiększeniu. Fundacja z gminy Śrem otrzyma o 100 tys. zł więcej, jak przed rokiem.

Zadania, jakie stawiane są Fundacji są w zasadzie takie same. Gmina oczekuje, że osoby bezdomne usamodzielnią się i będą uczestniczyły w aktywnościach społecznych. Będą również korzystać z form terapii leczenie uzależnień, a sama Fundacja będzie ściśle współpracować z OPS Śrem w zakresie udzielania pomocy osobom bezdomnym, uzależnionym.

Przed Fundacją również zadania z pracy osobami bezdomnymi w szczególności poprzez opracowanie i realizację indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności.