|

Powstanie punkt dystrybucji węgla dla mieszkańców gminy Dolsk

Sprzedażą preferencyjnego paliwa stałego dla mieszkańców gminy Dolsk będzie zajmowało się przedsiębiorstwo: PPHU „ROL-ZBYT” Ewa Wawrzyniak, ul. Krupczyn 10, 63-140 Dolsk, które podpisało umowę z państwową spółką WĘGLOKOKS S.A.

Aby zakupić węgiel po preferencyjnej cenie należy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolsku (ul. Plac Wyzwolenia 3) uzyskać zaświadczenie. Dopiero ono upoważnia do zakupu węgla po preferencyjnych cenach. Oryginał zaświadczenia pozostawia się w punkcie dystrybucji.Co ważne, punkt obecnie oczekuje dostaw węgla. – O rozpoczęciu sprzedaży poinformujemy w oddzielnym komunikacie – zapewnia burmistrz Dolska.

Urząd miasta i gminy Dolsk informuje także, że nie prowadzi zapisów na węgiel. Nie ma konieczności dostarczenia do urzędu wydanych w Ośrodku Pomocy Społecznej zaświadczeń. Oryginał zaświadczenia będzie potrzebny w momencie zakupu węgla.

Warto przypomnieć także, że z dniem 3 grudnia 2022 r., na mocy rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych, nastąpiła zmiana w zakresie możliwości wykorzystania limitu węgla przypadającego na jedno gospodarstwo domowe.

Według stanu prawnego na chwilę obecną, ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego kształtuje się następująco:

  • do dnia 31 grudnia 2022 r. – nie więcej niż 1500 kg,
  • od dnia 01 stycznia 2023 r. – nie więcej niż 1500 kg.

Jeżeli jednak do dnia 31 grudnia 2022 r. mieszkaniec nie dokona zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego albo zakupi w ilości mniejszej niż 1500 kg, to przysługujący mu limit zakupowy – w całości lub odpowiednio w części – przechodzi na rok 2023.