||

Trwa kampania „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na płeć”

W poniedziałek, 5 grudnia w Klubie Senior+ przy ul. Franciszkańskiej w Śremie odbyło się spotkanie poruszające niezwykle istotna kwestię – przemocy wobec kobiet. Okazuje się bowiem, że jedna na pięć kobiet przynajmniej raz w życiu doświadczyła przemocy ze strony swoje męża czy partnera. Około 12-16 proc. kobiet funkcjonuje w „związkach z przemocą”. Aż 95 proc. ofiar przemocy w rodzinie to kobiety i dzieci.

Poniedziałkowe spotkanie poświęcone było wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym. Udział w nim wzięli panowie, a wśród nich przedstawiciele władz miasta, lokalnych instytucji, organizacji pozarządowych, a także liderzy zaangażowani w działania na rzecz osób doświadczających przemocy, m.in.: Ireneusz Ratajczak – kurator sądowy, Stanisław Ratajczak – sołtys Mechlina, Jerzy Ratajczak – reprezentujący Związek Zawodowy Hutników Emerytów Odlewni Żeliwa, Wojciech Strabel – przewodniczący Śremskiej Rady Seniorów, Zbigniew Hoppe – prowadzący spotkania filmowe i muzyczne w Klubie Senior+,  Grzegorz Mieloszyński – reprezentujący środowiska przy parafii Ducha Św., Jan Mieloszyński – lider grup samopomocowych, Bernard Mućka przedstawiciel Śremskich Diabetyków czy Wojciech Majchrzak z Klubu Relax.Fot. D. Górna

Inicjatywa ta została zorganizowana w ramach kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na płeć” i jest doskonałą okazją, aby zwrócić uwagę na problem krzywdzenia kobiet, a także przypomnienia, że przeciwstawianie się przemocy jest obowiązkiem każdego z nas – podkreślała na wstępie Maria Świdurska, kierownik OPS w Śremie

Garść statystyk


VW_Berdychowski_400_150(1)

Spotkanie poprowadziła Marzena Urbaniak, koordynator ds. przemocy OPS, która przybliżyła garść statystyk dotyczących przemocy zarówno w wymiarze globalnym jak i lokalnym. I tak okazuje się, że przemoc wobec kobiet ma najwyższy odsetek powtarzalności przypadków prześladowania spośród wszystkich przestępstw. Około 70 proc. żeńskich ofiar morderstw zostało zabitych przez swoich partnerów – mężczyzn. W Polsce co 40 sekund jakaś kobieta doświadcza aktów przemocy. Co 2,5 doby ginie kobieta z powodu „nieporozumień rodzinnych”. Co 7 minut ktoś zgłasza na policję fakt przemocy w rodzinie. Natomiast co trzecia nastolatka doświadcza przemocy seksualnej na randkach i w związkach z rówieśnikami. W 2021 roku OPS, policja oraz placówki edukacyjne w Śremie łącznie wszczęły 94 procedury „niebieskiej karty”.

Fot. D. Górna

Biała wstążka

Stąd też szereg działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie, by przeciwdziałać przemocy. Gmina Śrem po raz 10 przystąpiła do kampanii pn. „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na płeć” , której działania wpływają na stworzenie kompleksowego systemu ochrony ofiar. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to „Zakończmy kobietobójstwo”. Symbolem kampanii jest biała wstążka, której noszenie oznacza deklarację mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować przemocy wobec kobiet. Stąd też każdy z uczestników poniedziałkowego spotkania otrzymał właśnie „białą wstążkę”. Podobne były także rozdawane podczas minionej gali wolontariatu.

Fot. D. Górna

Podczas spotkania pojawiło się także wiele głosów podnoszącym problem przemocy w szkołach, a także skierowanej wobec osób z niepełnosprawnościami i seniorów. – Dlatego właśnie spotykamy się i rozmawiamy. Wiem, że panowie dalej, w swoich środowiskach, będziecie przekazywać informacje na temat problemu przemocy i będziecie uwrażliwiać śremską społeczność, ponieważ wobec przemocy nie można być obojętnym! Reagowanie na przemoc to nasz obowiązek! – podkreślała Maria Świdurska.

A czym jest przemoc?

Przemoc to m.in:

  • popychanie, przytrzymywanie, policzkowanie, bicie, kopanie, szarpanie, wykręcanie rąk itp.,
  • wyśmiewanie, wyzywanie, poniżanie, stosowanie gróźb, szantażowanie, krytykowanie, kontrolowanie, izolowanie, wmawianie choroby psychicznej, ciągłe niepokojenie,
  • wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych form współżycia seksualnego, gwałt, demonstrowanie zazdrości, wyśmiewanie ciała, krytyka zachowań seksualnych itp.,
  • ograniczanie dostępu do wspólnych środków finansowych, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych rodziny, okradanie, odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, zaciąganie kredytów wbrew woli współmałżonka itp.,
  • naprzykrzanie się, zaczepianie na ulicy, szkalowanie osób na forach internetowych,
  • robienie zdjęć i nagrywanie osób, jak również intymnych części ciała i zachowań o charakterze osobistym oraz rozpowszechnianie  ich bez zgody tych osób.

Gdzie szukać pomocy?

Na koniec przypomnijmy, że Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie powołała „pomoc sąsiedzką”, jako odpowiedź na trudną sytuację życiową lokatorów. Od niedawna działa telefon interwencyjny, czynny całą dobę – 61 28 48 515. – Jest on również dedykowany dla osób w kryzysie i zagrożeniu przemocą – zapewnia Wojciech Majchrzak.

Ponadto pomocy można także szukać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodku Pomocy Społecznej, w prokuraturze rejonowej czy na komendzie policji.