||

Powstała Szkoła Dziecka i Rodzica

Co o tym sądzisz?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

W czwartek, 20 października odbyło się pierwsze spotkanie inicjujące projekt pod nazwą „Szkoła Dziecka i Rodzica”, który powstał w ramach Centrum Usług dla Rodzin i skierowany jest do rodziców borykających się z najróżniejszymi trudnościami.

Jak wyjaśniają pracownicy OPS, celem Centrum Usług dla Rodzin, a co za tym idzie nowego projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą. Zapewniają także, że usługi świadczone w ramach projektu są bezpłatne.Kto może skorzystać?

Centrum usług skierowane jest do osób i rodzin doświadczających problemów, kryzysów i trudności, w tym m.in.:

  • doświadczające ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, uzależnień,
  • dotknięte zdarzeniem losowym lub sytuacją kryzysową,
  • osoby z niepełnosprawnością lub osoby niesamodzielne,
  • rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością,
  • rodziny wielodzietne lub niepełne,
  • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
Fot. D. Górna

W ramach „Szkoły Dziecka i Rodzica”, której głównym ekspertem i zarazem koordynatorem jest Danuta Dziuba, uczestnicy będą spotykać się dwa razy w tygodniu na warsztatach edukacyjnych, prowadzonych w grupach. Ponadto mogą liczyć na wsparcie logopedy, pedagoga specjalnego i fizjoterapeuty. W czasie warsztatów będą mieć możliwość skorzystania z opieki nad dzieckiem, otrzymają materiały szkoleniowe oraz ciepły posiłek.

Jest to zatem propozycja dla rodziców, którzy chcą zdobywać wiedzę, nowe umiejętności w sferze opiekuńczo-wychowawczej, a także dla osób, które chcą wzmacniać się w roli rodzica. To również propozycja dla rodziców, którzy mają trudności związane z wychowywaniem dzieci. Więcej informacji na temat wspomnianego projektu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej.