|||||

Radny pyta o schrony i miejsca ukrycia w powiecie

Na ręce Marcina Szydłowskiego, przewodniczącego rady powiatu śremskiego, wpłynęło zapytanie dotyczące udzielenia informacji publicznej w zakresie istniejących budowli ochronnych (schronów i miejsc ukrycia), jakie znajdują się na terenie powiatu śremskiego.

„W przypadku istnienia takich obiektów proszę o informację na temat ich funkcjonalności tzn. stanu technicznego i wyposażenia” – możemy przeczytać w dokumencie, pod którym podpisał się radny Majsner.Radny zaznacza, że wobec sytuacji panującej w Europie, mieszkańcy naszego powiatu powinni posiadać wiedzę na temat ewentualnego miejsca schronienia.

Straż pożarna jeździ i sprawdza. W poniedziałek Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, zapowiedział że funkcjonariusze straży pożarnej we wszystkich komendach powiatowych i miejskich, rozpoczęli już inwentaryzację stanu schronów i miejsc schronienia. Z naszych informacji wynika także, że strażacy PSP Śrem już od co najmniej kilku dni prowadzą w tym zakresie działania, odwiedzając „budowle ochronne oraz miejsca doraźnego schronienia”.