||

Finał akcji „Pod biało-czerwoną”. Nowy maszt z flagą RP w Książu

– W drugiej połowie 2020 roku ksiąski samorząd wziął udział w ogólnopolskiej akcji zatytułowanej „Pod biało-czerwoną”. Wówczas z państwa zaangażowaniem udało się uzyskać wymaganą liczbę głosów poparcia i zakwalifikować do projektu, którego efekty możemy już podziwiać – przypomina burmistrz Teofil Marciniak.

Pod koniec września zamontowano 10-metrowy maszt wraz z flagą Rzeczypospolitej Polskiej. Powstał on w pobliżu zatoki autobusowej przy ulicy Dębniackiej w Książu Wlkp.Warto zauważyć, że lokalizacja ta nie została wybrana przypadkowo. W bliskiej okolicy znajduje się placówka oświatowa – Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. oraz ściśle związane z lokalną historią, Mogiły Powstańców poległych w bitwie o Książ w 1848 roku. Dodatkowo wzdłuż placu biegnie główny ciąg komunikacyjny miasta. Zamontowany w takim miejscu maszt z biało-czerwoną chorągwią, będzie przyświecał ważnym uroczystościom szkolnym, jak i gminnym wydarzeniom o charakterze patriotycznym organizowanym przez ksiąski samorząd – podkreśla burmistrz


VW_Berdychowski_400_150(1)

Fot. Urząd Miejski w Książu Wlkp.

Realizacja projektu „Pod biało-czerwoną” obejmowała zakup i montaż masztu, zakup flagi narodowej oraz tabliczki informacyjnej. Jego wykonanie opiewało na kwotę 3 923,00 zł, co zostało w całości pokryte z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w ramach dotacji celowej.

Pomimo, że maszt jest już gotowy to jednak flaga Polski zawiśnie na nim dopiero 11 listopada, uświetniając lokalne obchody Dnia Niepodległości. – Już dziś serdecznie państwa zapraszamy do udziału w listopadowych uroczystościach – dodaje T. Marciniak.

Tymczasem już dziś lokalny samorząd składa mieszkańcom serdeczne podziękowania za zaangażowanie w inicjatywę, dzięki której powstał najwyższy maszt w gminie Książ Wlkp. – Mamy nadzieję, że spoglądając codziennie na wysoko uniesioną polską chorągiew, będzie się w państwu umacniać poczucie patriotyzmu i chęć budowania narodowej wspólnoty – podkreślają urzędnicy ksiąskiego magistratu.