|

Oto Zawodowcy Roku 2022 ZSE w Śremie

W śremskim ekonomiku, już po raz piąty, odbył się plebiscyt „Zawodowiec Roku”. Wydarzenie to ma na celu promowanie wybitnych uczniów szkoły. A takimi z pewnością w 2022 roku byli:

–  Monika Machowska – w zawodzie technik ekonomista

–  Bartosz Łukaszyk – w zawodzie technik logistyk

–  Maciej Grzegorczyk – w zawodzie technik informatyk

fot. D. Górna

Moniko, Bartoszu, Macieju – wasza obecność dzisiaj dowodzi, że czteroletnia nauka wybranego przez was zawodu zakończyła się sukcesem. Wasz wysiłek i poświęcony nauce czas są wymierne, świadczą o nich wybitne wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – podkreślała Paulina Hyżyk.

Każdy z wybitnych absolwentów otrzymał akt nadania tytułu „Zawodowiec Roku”, a także nagrody ufundowane przez radę rodziców oraz przez przedstawicieli zaprzyjaźnionych ze szkołą firm i instytucji. A są to: Angelika Grzeszkiewicz – RABEN Transport, Maciej Janicki – Biuro Rachunkowe EDUMAN, Tomasz Frąckowiak – Intermedi@.

fot. D. Górna

Każdy z wychowawców wspomniał kilka ciepłych słów o swoim podopiecznym i gorąco polecał przyszłym pracodawcom. Choć tu warto wspomnieć, że Maciej Grzegorczyk obecnie zajmuje stanowisko Frontend Angular Developer w firmie Abaro. Każdy ze wspomnianych absolwentów wybrał kierunek studiów zgodny z profilem wcześniejszej edukacji. – Życzę wam samych sukcesów i wierzę, że znajdziecie wymarzone zatrudnienie – dodał Piotr Karliński, dyrektor ZSE w Śremie.